– Vi setter sysselsettingen først. Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer 1. Samtidig skal vi sikre god utvikling i kjøpekraft og likelønn, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken til NTB.

Arbeidsgiverne i NHO har snakket høyt om nulloppgjør, og Solbakken medgir at tiden ikke er inne for fete tillegg. Likevel kan folk flest få mer å rutte med.

– Det er forholdet mellom prisutvikling og lønn som er viktig, sier Solbakken.

– Det er jo mye bedre å få 3 prosent lønnsøkning og 1 prosent kjøpekraftsvekst, enn 10 prosent lønnsvekst og 12 prosent prisvekst, som vi hadde på midten av 1980-tallet, tilføyer han.

Dystert bakteppe

Den tariffpolitiske uttalelsen som representantskapet tirsdag ventes å samle seg om, tegner et dystert bakteppe for norsk arbeids- og næringsliv. Endringene kan bli de mest dyptgripende siden andre verdenskrig, advarer LO.

Fallende oljeinvesteringer, stagnerende lønnsvekst og forsterket press i retning av økonomisk og sosial ulikhet, er analysen.

At sysselsettingen synker og ledigheten stiger, er også noe LO trekker fram, samtidig med en «ekstraordinær innsats» som kreves for å integrere flyktninger.

– En fortsettelse av den altfor svake inkluderingsinnsatsen vil ikke bare øke arbeidsløsheten de nærmeste årene. Den kan også gi vår vellykkede arbeidslivsmodell en kraftig svekkelse, poengteres det.

Som om ikke det var nok, framstår LO heller ikke særlig optimistisk med tanke på likelønnsutviklingen.

– Utviklingen går for langsomt, erkjennes det.

Pensjonsløsning

Foruten å sikre kjøpekraften, vil LO prioritere lavtlønte og kvinnedominerte grupper i offentlig sektor i årets lønnsoppgjør.

Det er også omforente formuleringer om pensjon i dokumentet, et spørsmål som på forhånd har skapt store bølger innad i landets største arbeidstakerorganisasjon.

– Det var mange ulike utgangspunkt da vi startet opp i oktober. Men LO-sekretariatet har igjen vist sin evne til å komme til enighet, selv om det i den ene og andre kroken sitter noen som kunne ønske seg andre formuleringer, sier Solbakken.

LO krever pensjonsopptjening fra første krone og dag 1 i arbeidslivet samt tariffesting av tjenestepensjon.

Organisasjonen vil også gjøre det lettere å skifte jobb uten at man taper pensjonsopptjening, mens Fellesforbundets ønske om individuelle pensjonskontoer har fått mer moderat ordlyd:

«Et system for bedre samling av opptjente rettigheter og pensjonskapital», er formuleringen LO-sekretariatet mandag til slutt samlet seg om.