Fredag kveld var det offisiell åpning av den «nye» lekeplassen på Breidablikk, med både snorklipping og grillfest.

Ble fjernet

Det var i 2004 at det ble fjernet lekestativer fra utallige lekeplasser i Norge, på grunn av nye regler som krevde EU-godkjente lekeapparater. Siden de fleste kommunene ikke tok seg råd til å kjøpe nye lekestativer, ble som regel lekestativene som ikke ble godkjent heller fjernet. Dette skjedde også på lekeplassen på Breidablikk i Porsgrunn. Her måtte mange lekeapparater fjernes, og etter det sto det kun igjen et klatrestativ, ei huske og en sandkasse med EU-godkjent sand. TA hadde på den tida flere artikler om fortvilte foreldre og beboere som irriterte seg over at de mista lekeplassene sine.

Foreldrene og beboerne i Breidablikk vel tok imidlertid tak i saken, og i 2007 startet de med trefelling og planering av området.

GLADE FOR STØTTE

Leder i Breidablikk vel, Kristine Langerød, sier at de også har brukt noe av kontingentinntektene i vel-et til oppgraderinga.

– Vi har også fått økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen og fra Porsgrunn kommune, og det er vi spesielt glade for. Prosjektet hadde vært umulig å gjennomføre uten de pengene, sier Langerød.

Det er nå kommet 11 nye lekeapparater på lekeplassen. Det meste av oppgraderinga var ferdig i 2009, mens det siste lekestativet kom på plass i fjor.

– Det kommer stadig til mange nye små barn her nå, siden de som har voksne barn flytter til leiligheter, mens de med små barn flytter inn. Barnehagene i området her bruker også lekeplassen som et turmål. De går hit og spiser lunsj, før de går hjem igjen, så det er helt topp, sier Langerød, som naturlig nok er glad for at stedet brukes.

200 000 kroner

Lederen for lekeplassgruppa i Breidablikk vel, Stig Myrland, anslår at oppgraderinga totalt har kostet rundt 200 000 kroner.

– Vi har brukt en del penger selv, og det er brukt noen hundre timer på dugnad, fordelt på rundt ti personer. Vi begynte med prosjekteringa i 2007/2008. Den største jobben ble gjort i 2009, og så har det kommet ett apparat til etter det, sier Myrland.

STORE PLASTRØR

Han forteller at de ikke har valgt de dyreste lekeapparatene, og at noen store plastrør som utgjør et apparat, er mottatt gratis fra bedriften Pipelife.

Også Myrland er trygg på at det vil bli nok av barn som bruker lekeplassen.

– Det er et generasjonsskifte her, så det er vel nesten dobbelt så mange barn her nå som da vi begynte på jobben med lekeplassen, sier Myrland.

Nå som lekeplassen står ferdig, skal medlemmene i Breidablikk vel sørge for vedlikeholdet av apparatene og selve området, noe som også innebærer ukentlig plenklipping nå om sommeren.

– Porsgrunn kommune låner oss klippeutstyr som vi henter ute på Moheim, sier Myrland, som var en av de mange som deltok på den offisielle åpninga.