- Latterlig lav kvote

Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

NOME: Naboene Kristen Olav Valen og Nils Storkås har tapt nesten 70 sauer i beitesesongen enda beitene ligger nær gårdsbrukene. I vinter kan 16 gauper felles i Telemark. – Det er en latterlig lav kvote – og i fjor ble det bare felt åtte.

DEL

– Det er ikke dyrevelferd at gaupebestanden får fortsette å øke, sier sauebøndene på Valen gård, som har oppsøkt innmarksbeitene daglig og satt opp tre viltkamera i kampen mot rovdyrangrep.

Rovviltnemnda i region 2 vedtok enstemmig i går at fellingskvota på gaupe i fire fylker er 35 dyr for 2013. 16 av disse dyra kan felles i Telemark. Hunndyrkvota er satt til ni dyr.

MASSIVT ANGREP

Kvota i fjor var 32 dyr, men den ble redusert til 15 av Miljøverndepartementet. Det endte med at kun åtte gauper ble felt i Telemark.

Ekteparet Anette og Kristen Olav Valen har bare tapt enkelte dyr tidligere år. Naboen Nils Storkås har også hatt svært lite tap. I år har rovdyr oppdaget saueflokkene som beiter rundt gårdsbrukene.

Mens Valen har tapt 33 lam og 12 søyer, har naboen Storkås mistet 14 lam og åtte søyer.

LES OGSÅ: Vedtok økning i gaupekvota

ERSTATNING

– Statens naturoppsyn har vært her flere ganger i år og noe er dokumentert, men det er vanskelig å få kadaver godkjent som tapt til rovdyr. En sau manglet hals og hode, slik at bitemerkene fra gaupa ikke var synlige. Det var bitehull i skinnet, men dyret ble ikke godkjent som gaupedrept, forklarer Valen.

– Å finne kadaver er vanskelig nok når det er varmt og masse fluer. Gaupa spiser vekk bevisene.

MANGLER BALANSE

Fylkesmannen i Telemark behandler ferdig rovvilterstatninger i midten av desember. Det økonomiske tapet er ille, synes Anette Valen. I tillegg tærer det på sauebonden at så mange dyr aldri kom hjem.

– Det er helt forferdelig. Problemet nå er at det ikke er balanse mellom rovdyrbestanden og saueholdet. Blir det ikke felt nok gauper, får økningen i rovdyr store konsekvenser for næringa, mener hun.

– Vi setter pris på forslaget fra Mattilsynets Sigurd Espeland i Seljord, sier Valen.

  • Hva synes du om gaupekvota? Si din mening i kommentarfeltet under artikkelen.

GAUPEFRIE SONER

Espeland, som leder distriktskontoret for Midt- og Vest-Telemark, vil ikke la tapsutviklingen på sau fortsette. Han ønsker at det skal være enkelt med fellingstillatelse i sauerike soner. I andre områder vil Espeland gi gaupa sterkere vern.

– Mattilsynet er opptatt av økonomiske tap og dyras lidelser. Sau og gaupe går ikke sammen og da må vi finne måter for å skille dem. Det er det eneste som nytter, uttalte Espeland til Nationen i går.

Leder av rovviltnemnda i region 2, Jørund A. Ruud (Ap), vil sammen med resten av politikerne i nemnda, ta forslaget med i høringsrunden for den nye forvaltningsplanen for de neste fire årene.

– Å sette inn ekstra ressurser på større gaupefelling i områder prioritert for sau, er virkemidlet man har i slike saker. Konflikten mellom sau og gaupe krever en ny diskusjon og den kommer nok opp igjen nå. Det er på tide, mener Ruud.

Valen, som er leder av Lunde og Flåbygd bondelag, synes Mattilsynets leder har en fornuftig løsning.

– Det er altfor mye rovdyr og forslaget vil bli tatt videre i bondelaget både lokalt og i fylket.

Artikkeltags