Gå til sidens hovedinnhold

133 lastebiler fikk ikke kjøre videre

Artikkelen er over 5 år gammel

133 biler fikk bruksforbud, 26 førere ble anmeldt.

Denne uken samlet over 60 Statens vegvesen-kontrollører fra hele landet seg sammen med politi, Arbeidstilsynet, Tollvesenet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til storkontroll av tunge kjøretøyer i Vestfold, Telemark og Aust-Agder, Telemark og Vestfold.

I tillegg var det besøk av representanter fra Sverige, Danmark og Nederland, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Luker ut faremomenter

Utekontrollen i Statens vegvesen har som mål å få ned tallet på antall omkomne og hardt skadde i trafikken ved å luke ut farlige kjøretøyer og trafikanter fra veiene.

Aksjonen avduket flere farlige forhold etter å ha kontrollert kjøre- og hviletid, bremser, last og vekt, opplyser inspektør Jan Olav Hermansen i Statens vegvesen.

– Trafikksikkerhet ligger til grunn i alt vi gjør. Vi har luket ut og anmeldt flere med brudd på kjøre- og hviletid, noe som er alvorlig med tanke på sjåfører som kjører uten stans sier han.

Bruksforbud og anmeldelser

Til sammen ble 665 kjøretøyer kontrollert på Lanner og Østerholteia kontrollstasjon, samt av mobile enheter på ulike steder i Vestfold og Telemark.

Av disse fikk 133 bruksforbud og 26 ble anmeldt.

– Vi har oppdaget flere hengere som er usikret, deriblant en usikret container. Vi har i tillegg luket ut flere med overvekt og manglende yrkessjåførkompetanse, sier Hermansen

Europeisk kontrollsamarbeid

Hermansen forteller at flere land tidligere i år gikk sammen og koordinerte kontroll på en veistrekning som strakk seg fra Nederland, gjennom Tyskland til Danmark før den endte opp i havna i Kristiansand.

Vegvesenet inviterte denne gang til nasjonal felleskontroll som et ledd i dette samarbeidet.

– Hensikten med kontrollen er at vi skal lære av hverandre og bidra til at vi utfører oppgavene våre likt, om du blir stoppet i Bodø, Kristiansand, eller langs veien i Nederland. Det er viktig at vi kan ha en felles europeisk forståelse av kontrollvirksomheten og samle oss for å få en mest mulig trafikksikker transport både på norske og andre europeiske veier, sier Jon Molnes, leder seksjonen for tilsyn og kontroll i Vegdirektoratet, Statens vegvesen i pressemeldingen.