Skolen mente sjuåring i rullestol ikke trengte assistent – mor måtte selv kontakte PPT for å få hjelp

Av

En mor ved en barneskole i Larvik opplevde null gehør for at hennes muskelsyke datter trengte ekstra hjelp. Først da hun selv kontaktet PP-tjenesten ble det gitt assistent i 75 prosent av undervisningen.