Alt inventaret ble skrudd ned og solgt på et litt annerledes loppemarked

Det er nye drivere i lokalene etter Becks. De strater ikke helt ennå, men kvittet seg først skulle det aller meste av som fylte baren, restauranten og kafeen.