Gå til sidens hovedinnhold

Lærer bløffet til seg trygd

Artikkelen er over 13 år gammel

43-åringen fikk timelærerjobb ved ungdomsskolen i hjembygda i nedre Telemark, men det holdt han potte tett om da han søkte NAV om attføringsstønad.

Søknaden ble innvilget, og på det viset klarte 43-åringen å få ut 50 123 kroner i stønad fra august til desember 2006.

Forholdet kom likevel for en dag, og læreren la straks kortene på bordet. Nå er han i en tilståelsesdom i Nedre Telemark tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel, med to års prøvetid. Videre må han ut med 5000 kroner i bot, men det ble ingen dom for å måtte tilbakebetale beløpet. Det har han allerede gjort, fullt ut.

I rettsoppgjøret ble siktelsen mildnet fra opprinnelig «grovt bedrageri» til «grovt uaktsomt bedrageri». Dommen er i tråd med påtalemyndighetens forslag. Som straffeskjerpende retning teller det at bedrageriet omfatter et relativt høyt beløp. Derfor er det nødvendig med bot i tillegg til betinget fengselsstraff, heter det i domspremissene. I formildende retning vektlegges at læreren har avgitt en uforbeholden tilståelse, og at han har tilbakebetalt hele svindelbeløpet.