Pris til Martin Alfsen

LANGESUND: I hele 42 år har Martin Alfsen vært dirigent for koret Reflex. Utskifting av medlemmer har det naturlig nok vært, men ikke av dirigent.