TA retter: Feil om skilting på E18

På ta.no ble det torsdag kveld publisert en sak om at det ikke finnes et eneste skilt merket Langesund langs E18.

DEL

Det var en periode i sommer dette manglet, men det medfører ikke riktighet nå, hvilket bildet over også viser. TA viste forøvrig til at Vegvesenet er skiltmyndighet, men det er Nye veier AS som både bygger ut ny E18 og har ansvar for at riktige skilt er på plass, etter skiltplan godkjent av Statens vegvesen.

- Utbyggingen på Rugtvedt har vært gjennom mange faser og mange skilt er satt opp, men i en slik situasjon er det også nødvendig å begrense informasjonsmengden noe. Derfor har det i perioder vært midlertidig skilt.  På disse skiltene har det vært skiltet med vegnummer, ferjesymbol og «DK», presiserer Tor Arvid Austraat Gundersen i Statens vegvesen.

Artikkeltags