Nå skal de forfalne kommunale boligene bort. Opp kommer tre-etasjers rekkehus

SKISSER: Dette er en av de foreløpige skissene Mustad har lagt frem. De er altså ikke endelige, men kommunen uttrykker seg positivt til det de har fått presentert. (ILLUSTRASJON: MUSTAD BYGG)

SKISSER: Dette er en av de foreløpige skissene Mustad har lagt frem. De er altså ikke endelige, men kommunen uttrykker seg positivt til det de har fått presentert. (ILLUSTRASJON: MUSTAD BYGG) Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

LANGESUND: Mustad bygg følger opp kommunens ønske om fortetting på Lenes Ås og har nå presentert tegninger for 12 rekkehus av tre etasjer på tomta de kjøpte i fjor.

DEL

Tegningene er foreløpig kun midlertidig, men det var disse som ble presentert for kommunen da det ble avholdt forhåndskonferanse denne uken. Saksbehandler Henry Hvalvik omtaler planene som i all hovedsak «innafor» i forhold til reguleringsplanen som er lagt for tomta.

– Når det gjaldt byggegrensen var det en carport som var akkurat litt utenfor. Plukker de bort denne er det meste greit. Når det gjelder trafikkløsning blir den som regulert, men vi ble enige om at det skal legges inn et samtidighetskrav i samråd med kommunalteknisk for litt utbedring av innkjøringa, sier Henry Hvalvik.

Det er særlig adkomsten med bil og den økte trafikkbelastningen på trange veier som ble kommentert av naboer da reguleringsplanen ble laget.

SKAL RIVES: Dette er kommunale boliger som står på tomta i dag og som skal rives. Her skal senere den ene rekken av rekkehus bygges.

SKAL RIVES: Dette er kommunale boliger som står på tomta i dag og som skal rives. Her skal senere den ene rekken av rekkehus bygges.

Ingen ny politisk behandling

Det var Bamble kommune som i fjor høst solgte den aktuelle tomta for 5,3 millioner kroner. Med på kjøpet fulgte altså en ferdig reguleringsplan og et krav om minst 12 boenheter. Tomtas totale størrelse er på cirka 2700 kvadratmeter.

– Forholder de seg innenfor rammene i denne planen, er det i utgangspunktet da bare en byggesøknad som må til før de kan begynne. Håpet fra begge parter er i hvert fall at en får skrelt bort de elementene som går utenfor planen, slik at ny politisk behandling ikke vil være nødvendig, sier Hvalvik.

Salgsstart i vår

Lenes Ås AS eies av Morgan Gruppen AS og Mustad Invest AS. Om bebyggelsen som er valgt framheves denne som mest hensiktsmessig. Konsentrert småhusbebyggelse har også vært ønske fra kommunens side. Daglig leder i Mustad bygg, Jørgen Mustad, signaliserte også ved kjøpet at de planla to rekker av seks rekkehus på hver sin side av veien.

– Slik planen nå fremstår, er vår oppfatning av vi har fått tegnet et konsept som kan fenge et bredt spekter av Langesund sin befolkning. Boligene er i en størrelses- og typekategori det bygges lite av i Langesund. Prosjektet vil heller ikke komme i direkte konkurranse til Smietangen, som vil henvende seg til de som ønsker leiligheter i blokk, skriver Erlend Sjølie Strand i Mustad bygg i brevet til kommunen.

Som bildene viser vil bakerste rekke av rekkehusene ha saltak, mens rekkehusene i fremste rekke vil ha flatt tak. Boligene vil ha et bruttoareal i størrelsesorden 120–135 kvadratmeter.

Jørgen Mustad sier til TA at de tar sikte på salgsstart allerede i vår, med forbehold om at rammetillatelse kommer på plass først.

- Nabovarsling sendes ut denne uka, opplyser Mustad.

Artikkeltags