Nytt utbyggingsforslag ved Langesund bad: – Vi elsker historien og vil gjøre dette flott

FØLJETONG:  Boligutbygging på Langesund bad er fortsatt uavklart og gjenstand for politisk debatt. Nå har Rise kommet med et ytterligere redusert forslag for å imøtekomme tidligere tilbakemeldinger. Her fra befaring på tomta i april i fjor.

FØLJETONG: Boligutbygging på Langesund bad er fortsatt uavklart og gjenstand for politisk debatt. Nå har Rise kommet med et ytterligere redusert forslag for å imøtekomme tidligere tilbakemeldinger. Her fra befaring på tomta i april i fjor.

Artikkelen er over 2 år gammel

LANGESUND: Lars Rise presenterer nå et ytterligere redusert forslag for utbygging av boliger ved Langesund bad.

DEL

Rises planer har hittil blitt møtt med stor motstand fra både administrasjonen og et flertall i det politiske miljøet.

Etter siste behandling fikk han imidlertid tilbud om å komme tilbake med en orientering om et ytterligere redusert utbyggingsforslag.

– Det har vært en litt underlig og vanskelig prosess, dette. Det kan virke som om det har blitt mer og mer motstand etter hvert som det har blitt redusert. Dette planforslaget er likevel en så god som mulig avveining av de sterke interessene som gjelder her. Skal vi bruke en eller flere millioner til på dette trenger vi signaler på om dette kan være noe å gå videre med, påpekte Lars Rise.

Med seg hadde han også Lars Iver Skøien fra Rambøll som er engasjert i reguleringsplanarbeidet.

BORT MED GAMLE SKISSER: Lars Rise forkaster tidligere skisser, som disse, og legger nå opp til en ytterligere redusert utbygging på Langesund bad.

BORT MED GAMLE SKISSER: Lars Rise forkaster tidligere skisser, som disse, og legger nå opp til en ytterligere redusert utbygging på Langesund bad.

Forkaster tidligere skisser

Rise og Skøien vektla begge også at det fra kommunens side, over flere år, har blitt gitt tydelige signaler på at det skal være mulig med utbygging ved Langesund bad. Av den grunn er det allerede også brukt store ressurser, påpekte de.

De foreløpige skissene som nå er lagt fram viser en slags hestesko-utbygging rett på oversiden av badet og er av mindre volum enn tidligere presentert. I april i fjor ble det lagt fram skisser over seks boligblokker med 60–70 leiligheter.

Utbygger argumenterer også med at det blir mindre inngrep i verdifull natur, mindre påvirkning av nåværende boligmiljø og bedre kontakt med hotellet. Foreløpige skisser innebærer også at Badeveien 12 må rives.

Hensynssone

– Vi befinner oss nå på halvparten av området som er merket av til bolig i kommuneplanens arealdel. Fremdeles er vi likevel innenfor hensynssone miljø, men det skal vi ta hensyn til, uttalte Skøien.

Rise understreket også at de vil legge vekt på at de nye byggene skal harmonere godt med eksisterende gammel bebyggelse på badet. Hvor mange boliger det nå vil legges opp til er foreløpig uavklart.

– Dette kommer til å se helt annerledes ut enn de skissene dere tidligere har sett. Vi elsker historien her og har lyst til at dette skal se flott ut, presiserte han.

Kan omfattes av ny regulering

Saken var kun til orientering, men flere av politikerne ga uttrykk for at det nå nærmer seg noe de kan realitetsbehandle. Samtidig ble det påpekt at det aktuelle området kan havne innenfor en ny reguleringsplan for Langesund. Administrasjonen ønsker at denne skal gi klarere bestemmelser for byggeform og utnyttelsesgrad av restområder for boligutbygging i Langesund, og kommer som sak for formannskapet torsdag.

– Jeg synes Rise er på rett vei med badet og dette er i hvert fall noe vi kan tenke oss å være med på. Men jeg synes vi skal være strenge når det gjelder det arkitektoniske, uttalte Lars Inge Rørholt (H).

Artikkeltags