- Dette var ikke et hus man kom inn i

BAMBLE: I denne hagen har det vært bryllup, sommerfester og konserter, men etter 26 år i skipsreder Hans. P. Jacobsens gamle hus, er det slutt.