Miljødirektoratet har opphevet fredning: – Nå ryker nok trærne

Trærne har vært fredet helt siden 1952.

Trærne har vært fredet helt siden 1952. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

LANGESUND: De store kastanjetrærne ved Apotekergården i Langesund går nå en høyst uviss tid i møte.

DEL

Trærne har vært fredet helt siden 1952, men Fylkesmannen foreslo å oppheve fredningen av naturminnet «Torget 16» tidligere i år. Nå har også Miljødirektoratet gitt klarsignal til dette.

– Miljødirektoratet er enig i fylkesmannens vurdering av at trærne kan utgjøre en fare for omgivelsene og selv om trærne har en lokalhistorisk verdi og en kvalitet som landskapselement vurderes fortsatt fredning som et uforholdsmessig tiltak. Trærne har de senere år ført til skader både på bygningen og på parkerte biler, og tilstanden til trærne er usikker. Miljødirektoratet støtter Fylkesmannens tilrådning og opphever fredningen av naturminnet Torget 16, heter det i brevet fra Miljødirektoratet.

– Viktig del av bybilde

Langesund vel, ved Hans Ødegaard, var blant dem som engasjerte seg i høringsrunden. Av hensyn til den lokalhistoriske verdien mente de at fredningen ikke bør oppheves og at trærne bør bli stående dersom de er friske.

– Disse trærne har vært en pryd for Langesund i over 100 år og vi mener de er viktig å bevare. Vi er bekymret for hva en oppheving av fredningen vil føre til. Om trærne er i en så dårlig tilstand at de må hogges ned, er det én ting, men vi håper i det lengste at de kan reddes. Derfor vil vi også be om at en treekspert tar en grundig vurdering før det gjøres noe drastisk med de, uttalte Ødegaard til TA i mai i år.

Nå som avgjørelsen er falt, konstaterer han at saken nok er tapt.

– Nå ryker nok trærne, er hans umiddelbare respons.

Kostnader

Mens trærne har vært fredet er det fylkesmannen som har måttet bekoste beskjæring og eventuelle erstatninger for skader som er blitt påført på biler og eiendom.

– Det betyr at kostnader er et moment i helhetsvurderingen, men det er ikke avgjørende, sa Trond Eirik Silsand hos Fylkesmannen da TA omtale saken tidligere.

Hva nå?

Opphevingen av fredningen innebærer at det ikke lenger er restriksjoner med hensyn til beskjæring eller fjerning av trærne. I utgangspunktet er det eierne av trærne som må vurdere hva som skal gjøres med dem. I dette tilfellet er det både kommunen og eier av apotekergården.

– Det anbefales derfor at det gjøres en nærmere undersøkelse av eiendomsforhold. Miljødirektoratet vil etter dette ha en nærmere dialog med Fylkesmannen om eventuell finansiering av undersøkelse eller tiltak, heter det i brevet.

Det er Jarl Opedal som er eier av Apotekergården.

– Vi skjønner også at mange i Langesund kommer til å bli seg hvis de blir borte. Men fjernes fredningen, må også Fylkesmannen ta ansvar for å fjerne trærne. Hvis ikke noen andre vil bære ansvaret for de da. Det er ikke en kostnad og et ansvar vi vil og kan påta oss, presiserte han til TA i mai i år.

Artikkeltags