Klager på vedtak om riving

JA TIL RIVING: Administrasjonen sa nei, men politikerne ville det annerledes og sa ja til dispensasjonssøknaden om å rive Tordenskioldsgate 9. Med klage fra Fortidsminneforeningen vil det hele også bli mat for Fylkesmannen.

JA TIL RIVING: Administrasjonen sa nei, men politikerne ville det annerledes og sa ja til dispensasjonssøknaden om å rive Tordenskioldsgate 9. Med klage fra Fortidsminneforeningen vil det hele også bli mat for Fylkesmannen.

Artikkelen er over 2 år gammel

LANGESUND: Fortidsminneforeningen i Telemark mener riving av det falleferdige huset i Tordenskioldsgate 9 ikke kan aksepteres.

DEL

Klagen kommer etter at teknisk utvalg gjorde helomvending på et tidligere vedtak, og nylig sa ja til søknad om å rive det aktuelle huset. Dette med hovedvekt på at det er gjort vesentlige endringer på huset opp igjennom og at det ikke er autentisk. Samtidig ble det vektlagt at huset er i svært dårlig stand.

LES OGSÅ: Helomvenning for vernet bygg - får rive like vel

Holder ikke, mener Fortidsminneforeningen. De gjentar den klare uttalelsen fra fylkeskommunens kulturminnevern, og håper Bamble kommune «ser viktigheten av å bevare sin opprinnelige og viktige kulturarv og ikke erstatte disse med tilfeldige erstatningsbygg som ikke har forankring i byens historiske fortelling».

– Undergraves

Klagen er ført i pennen av styreleder Else M. Skau, på vegne av styret i foreningen. I klagen vises det også til at den aktuelle reguleringsplanen som omfatter huset er forholdsvis ny, og dispensasjon ved første hinder er med på å undergrave den.

Om byggets historie oppsummeres den slik:

«Bygningsmiljøet her inneholder viktige bygninger som Wrigthegaarden, Cudrio sjøbod, Tollpakkboden med ST Helena, Viktoriagården og det gamle Rådhuset m fl., og er regulert til hensynssone bevaring kulturmiljø i detaljregulering for Langesund sentrum. Eiendommen omfattes også av Kulturminnelovens § 25, bygning oppført før 1850, og man kan blant annet registrere bygningselementer som vindusomramming med»ører» som har sin opprinnelse i «Skiensfjordklassisismen», en viktig arkitektonisk utforming som strekker seg fra Kragerø til Ulefoss».

I likhet med bygningene rundt rådhusplassen på Stathelle, hvor fortidsminneforeningen også har engasjert seg sterkt, påpekes det også at Langesund sentrum omfattes av Riksantikvarens NB! Register – kulturminner i by, som er viktig å bevare.

– Må lære hva det betyr

Skau mener saken er nok et eksempel på et behov for mer opplæring i hva det betyr å ta vare på kulturminner.

– Det er lov å pusse opp og folk skal få leve godt i gamle hus, det er ikke det. Men jeg tror ikke du finner et eneste gammelt bygg i kystområdene som ikke har råte eller sopp. At et hus som har levd så lenge er gjort endringer på, er også helt naturlig. Det betyr ikke at det er grunnlag for dispensasjon til å rive, sier Skau til TA.

Fortidsminneforeningen har mulighet til å påklage offentlige vedtak, og det er altså denne retten de nå benytter seg av. Etter behandling av klagen skal den videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

– Nå har vi gjort det vi kan, så får vi se hva de kommer til. Vanligvis opprettholdes vedtakene som de er, men vi husker jo hva som skjedde med taksteinen i Brevik, sier Skau.

Artikkeltags