Blir ikke enige om nytt handelssentrum ved E18 - nå går saken til departementet

PORSGRUNN: Fylkesmannen, fylkeskommunen og veivesenet sier nei til et nytt handelssentrum ved Langangen, men kommunen sier ja. Nå blir det opp til Kommunaldepartementet å avgjøre framtida for Lønnebakke.

DEL

De første henvendelsene om et handelsområde ved Lønnebakke ble gjort i 2008. 11 år senere blir planene departementsmat.

– Vi skulle ønske det ble tatt en avgjørelse før det gikk så langt, men nå håper vi på svar i løpet av våren, sier John Lønnebakke i Lønnebakke eiendom.

Les også: «Alle» sier nei, men her vil de ha motell og dagligvare

Han er grunneier sammen med fetteren Anders Lønnebakke, og sentral i planene om et nytt handelssentrum ti kilometer utenfor Porsgrunn sentrum. Kloss inntil den nye E18 forbi Langangen er det liv laga for detaljhandel, overnatting, bensinstasjon og større logistikkbedrifter, mener Lønnebakke.

Det mener også et stort flertall av lokalpolitikerne i kommunen. Andre myndigheter mener derimot at planen strider mot Regional plan for samordna areal og transport i Grenland (ATP-Grenland) og mot føringer gitt i Statlige planretningslinjer for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR).

– Blir provosert

– Vi ser litt annerledes på ATP enn fylkesmannen gjør, og jeg blir litt provosert over fylkeskommunens rigiditet, sier Esben Storvand (H).

Torsdag vedtok bystyret i Porsgrunn reguleringsplanen for Lønnebakke næringsområde. Miljøpartiet de grønne frykter konsekvensene.

– Dette er byspredning, og stjeler andeler av etablert næring i sentrum, mener Hilde Forberg Andersen (MDG).

Nylig var Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, fylkeskommunen og veivesenet i et meklingsmøte med Porsgrunn kommune, uten at det tok saken videre.

Nå havner reguleringsplanen med innsigelsene til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stridens kjerne er kampen om detaljhandel på 1500 kvadratmeter, og inntil 6000 kvadratmeter handel for plasskrevende varer. Reguleringsplanen åpner også for motell, bensinstasjon og kontorer.

Dette strider mot nullvekstmål for biltrafikk, og løftes fram som et hinder i veien mot ny byvekstavtale med staten, mener innsigelsesmyndighetene.

Artikkeltags