Grenland Hagehøns registrerer en stadig økende interesse for tuppehold. Siden klubben gikk på nettet, har femten besøkende daglig klikket seg inn for å lese om norges eneste frittstående og frittgående hagehønsklubb. Klubben står på egne hønseben i sitt arbeid med å fremme hønsehold og bekjempe fordommer om tupper som asosiale og dumme dyr. For sekretær Jarle Hagen og kasserer Martin Holm, blir interessen for fjærkledde damer med mamelukk bare større for hvert egg som klekkes.

TAR LETT AV

Til sammen har de tolv ulike raser. Hos Jarle Hagen på Sneltvedt er det fullt av tupper i uthus, låve og kjeller. Hos Martin Holm i Fjelldalen er garasjen ennå ikke tatt i bruk til hønsehus, men det er like før.

- Hobbyen tar lett av. Å ha en rase som ikke alle andre har, er en drivkraft, forteller Martin Holm. Det er plassproblemer som begrenser mangfoldet. Sist han forsøkte å telle antall individ i hønsegården, kom han til 23. Pluss en due.

- Å telle høner er veldig vanskelig, sier kassereren. Jarle Hagen har mistet oversikten, men et sted mellom femti og hundre høner, har han.

I tillegg til gleden over alle de fine hønserasene som finnes, er det nyttig å være selvforsynt med egg og hvitt kjøtt.

- Det er helt uproblematisk å spise kjæledyrene, mener Martin - men døtrene synes ikke det er riktig å spise venner. Likevel, etter en stund i fryseren, går det meste ned, ifølge matfaren.

POPULÆRE DYR

Grenland Hagehøns har 10-års jubileum neste år.

- Vi har medlemmer i hele landet. Nettstedet tuppe.no har besøk fra hele verden, reklamerer sekretær Jarle Hagen med overbevisende mine. Som medlem kan man låne rugemaskin, få gratis tegninger av geniale, spesialtilpassede hønsehus og delta på årlig medlemstur til Danmark. Der beundrer tuppeturistene rundt 5 000 høner på landsutstillingen for fjærkre.

- Jeg tror høner er populært fordi de er ganske lettstelte, sier Jarle Hagen, som har så mange fjærkre at han må ha landbruksavløser ved fravær. Nå ønsker han seg en tam tiur, også.

- Høner er det eneste dyret man kan spise før det er født og etter at det er dødt. Et nyttedyr, konkluderer Martin Holm. Mikkel Rev har flere ganger vært hos Jarle Hagen med ønske om medlemskap. Han er jaget med hagle, men ellers er alle som er glad i høner velkommen i klubben.