Jostein fikk fartsbot på 3800 kroner. Reaksjonen hans hadde nok ikke politiet sett for seg

Da Jostein Birkeland (26) ble stoppet i fartskontroll og fikk bot, reagerte han noe annerledes enn de fleste andre. – Ja, sånn kan også reaksjonen være, sier Rune Teigen Badar, politioverbetjent som skrev bøter for 28.300 kroner på en time.