Kuttet i renhold på skole: – Helsesøster har fortalt om barn som ikke ville gå på do i skoletiden

Av

– Helsesøster har fortalt om barn som ikke ville gå på do i skoletiden, og som holdt seg til de kom hjem.