Folk som planlegger storinnkjøp av blomkål, bør handle raskt hvis de vil sikre seg en god pris.

– Neste uke går prisen trolig opp igjen som en reaksjon på de høye prisene på importvare. Prisen forventes å ligge høyt fram til det eventuelt kommer større mengder blomkål på markedet igjen, noe som kommer an på været de neste ukene, skriver Landbruksdirektoratet i en fersk analyse av grønnsakssituasjonen her til lands.

Det har vært en turbulent sommer på blomkål- og brokkolimarkedet. På få uker har man gått fra en overskuddssituasjon til mangel.

– Blomkålen har skapt overskrifter i mediene de siste ukene. Tidligere i sommer var det for mye blomkål i forhold til etterspørselen, og enkelte bønder slet med å få solgt avlingen sin.

Situasjonen var ekstra krevende for økologisk blomkål som har et mindre marked enn konvensjonell blomkål. Etter det har etterspørselen etter blomkål steget, og tilbudet sunket, både i Norge og i resten av Europa, skriver direktoratet.

Brokkoliprisen har vært lav lenge, men på grunn av lite vare forventes prisen å stige neste uke. I tillegg meldes det om store sprik i kvaliteten:

– Kvaliteten på brokkolien har variert veldig i sommervarmen, og enkelte av sortene har ikke tålt varmen, opplyser Landbruksdirektoratet.

Av den ferske grønnsaksanalysen framgår det også at det er slutt på overskuddet av tomater, som har gitt lave priser i sommer.

– På grunn av overskuddssituasjonen har prisen på tomater ligget mer enn fem kroner lavere enn målpris de siste fire ukene. Neste uke går målprisen opp og det forventes en prisøkning for å komme nærmere målprisen, heter det.

For øvrig går løk- og gulrotsalget bra, mens det meldes om kvalitetsutfordringer for kål. Mye kål har blitt angrepet av møllorm i sommer, og avlingene ser ut til å bli mindre enn vanlig.