Det har vært en tidobling i antallet saker der ID-tyven er en av dem som står offeret aller nærmest de siste årene.

– Det er det ultimate sviket. Plutselig står du i et hav av løgner, bedrag og milliongjeld. Og attpåtil er det den siste du kan forestille deg som står bak, sier produktsjef i Frende Forsikring, Einar Brekken.

Samtidig som stadig flere svindles, viser en undersøkelse fra NorSIS at 3 av 10 nordmenn deler de private passordene sine med andre.

Hele 43 prosent i aldersgruppen 15-33 år har delt passordene sine, mens det er de over 55 som er flinkest til å holde koden for seg selv.

Undersøkelsen viser også at nesten 4 av 10 nordmenn skriver ned viktige passord.

– Du må ikke være for godtroende med slik informasjon, så dette er ikke bra. Havner et passord på feil hender, kan skadevirkningene forfølge deg i mange år, sier Brekken.

Hvis du selv har delt passordet til din BankID, kan banken holde deg ansvarlig for eventuelt ID-misbruk og gjeld.

Det er vanskelig å oppdage et slikt misbruk før det har gått lang tid. Svindleren kan for eksempel ha stoppet posten din for å øke sannsynligheten for at du ikke oppdager transaksjonene.

– Vi har sett tilfeller hvor ID-tyven er ektefellen, samboeren, en mor eller far som svindler eget barn, barn som svindler foreldre og barnebarn mot besteforeldre. Det har også kommet inn saker til oss der nære venner står bak, sier Rikard af Sandeberg hos datasikkerhetsekspertene i Affinion.

Mer enn 150.000 nordmenn over 18 år har blitt utsatt for ID-tyveri de siste to årene, viser tallene fra NorSIS.

I undersøkelsen har de som har blitt utsatt for ID-tyveri, blitt spurt om de har anmeldt forholdet. Kun 3 av 10 har gjort det.

Skadevirkningene av et ID-tyveri kan være mange.

– Psykologer og terapeuter har begynt å se de følelsesmessige effektene hos ofre for ID-tyverier. Tap av kontroll, usikkerhet, frykt og maktesløshet medfører gjerne akutte stressreaksjoner i form av søvnvansker, konsentrasjonsvansker, hjertebank, nummenhet og tankespinn, sier psykolog Jøri Gytre Horverak ved Sense PKT.

På lengre sikt kan reaksjoner som angst, sorg og depressive symptomer gjøre seg gjeldende.

Mange skammer seg over å ha blitt lurt, og lar være å anmelde forholdet.

– Å bli sveket av en person du er glad i kan gi en voldsom indre konflikt. På den ene siden elsker du personen og på den andre føler du et sterkt sinne for at nettopp vedkommende satte deg i en så vanskelig situasjon, sier Horverak.

I andre tilfeller ser Rikard af Sandeberg at proffer står bak ID-tyveriene. Her tyr svindleren gjerne til ekstreme virkemidler over lang tid. I disse tilfellene er sosiale medier som Tinder og andre sjekke-apper blitt viktig.

Folk møtes og innleder et romantisk forhold. Tilliten bygges over tid, men svindleren har hele tiden den hensikt å utnytte offeret økonomisk.

– Vi har sett en tidobling i antallet saker de siste årene, og i flere tilfeller vi har jobbet med har disse proffene bedratt sine kjære for alt fra 300.000 kroner og opp mot en million, opplyser Sandeberg.

TEGN PÅ ID-TYVERI:

Du mottar informasjon om at noen har gjort en kredittsjekk på deg uten at du vet årsaken.

Du mottar informasjon om at du er innvilget en kredittramme du ikke har bedt om.

Du mottar telefoner, post eller e-post om varer du ikke har kjøpt eller bestilt.

Du mottar varsel om adresseendring.

Du mottar varer eller fakturaer for varer du ikke har bestilt.

Du oppdager ukjente transaksjoner på kredittkort eller bankkort.