Juli er så langt den måneden i 2017 med flest drukninger. Fall fra brygge og drukning i forbindelse med bading er de hyppigste årsakene til dødsfallene.

Fritidsbåt

11 personer, ni menn og to kvinner, druknet i juli mot 13 i samme måned i fjor. Tre menn druknet i forbindelse med bading, mens to drukninger skjedde ved bruk av fritidsbåt.

Ser man årets første syv måneder under ett, er bruk av fritidsbåt den hyppigste årsaken til drukning. 

–Vår visjon er at ingen skal drukne. 11 drukninger i juli er derfor 11 for mange. Samtidig er vi stolte over at våre 50 redningsskøyter har reddet 26 personer fra den visse død så langt i år, sier pressevakt Lars Mosby Enger i Redningsselskapet.

Flest drukninger

Totalt har 49 personer druknet i løpet av årets syv første måneder. Det er åtte færre enn på samme tidspunkt i fjor. Møre og Romsdal og Nordland er fylkene med flest drukninger. Begge fylkene har syv drukninger i løpet av 2017.

14 personer har så langt i år druknet i forbindelse med bruk av fritidsbåt, mens 12 har druknet etter å ha falt i vannet.