Carsten og Jan er lei lukta fra hestemøkk som dumpes utenfor boligene deres

– Vi er ikke interessert i å legge hindringer i veien for landbruket. Men de må drive på en måte som er levelig for alle.