Det var enormt mange som hadde møtt opp for å få med seg avgjørelsen som har preget lokalsamfunnet i månedsvis. Etter en lang diskusjon med delte meninger, gikk omsider flertallet av politikerne inn for å flytte de ni elevene som fra høsten 2016 skulle gått i 5.–7. trinn på Straumsnes oppvekstsenter i Vrådal. Rådmannens forslag om å legge ned Brunkeberg oppvekstsenter gikk ikke igjennom.

– Vondt i magen

Da TA besøkte Straumsnes oppvekstsenter før kommunestyremøtet, var tillitsvalgt og eneste lærer i 100 prosent stilling, Astrid Breivik, spent. Etter avgjørelsen torsdag, tok hun til tårene.

– Det er bestemora i meg som reagerer slik. Jeg fikk akkurat et nytt barnebarn. Sønnen min bor i Vrådal, har en kone fra Ås og han ukependler til Oslo. Hva skal holda dem her nå?

Nå går det 23 elever på Straumsnes. Foran skoleåret 2015–2016 gikk skolen fra å være tredelt til todelt. 1.–3. klasse er sammen i en gruppe, 4.–7 trinn i en annen. Når elevene har norsk, matte og engelsk deler de seg etter alder.

300 timer buss i året

81 prosent av foreldrene ønsket å beholde skoleløsningen på Straumsnes. Morten Brenne har engasjert seg sterkt for å beholde Straumsnes oppvekstsenter i Vrådal. I likhet med en rekke andre vrådøler er han særdeles skuffet over avgjørelsen.

– Nå blir det hjem å fortelle ungene at de skal kjør 300 timer i buss i året, sier Brenne.

Som TA har skrevet før, må de ni elevene som går på mellomtrinnet på Straumsnes sitte seks timer og 20 minutter på buss for å komme seg til sin nye skole på Kviteseid.

Fredet Brunkeberg

Det var med knappest mulig margin, 11 mot ti som gikk inn for å flytte elevene fra Straumsnes. I formannskapet var det fire mot tre i favør for å beholde. Venstre foreslo å beholde skolestrukturen mot at man bedret det pedagogiske samarbeidet mellom grendeskolene og Kviteseid skole. Det var KrF som foreslo at Brunkeberg skole ikke skulle røres, og at omstruktureringen kun skulle gjelde Straumsnes. Høyre ønsket å legge ned hele skolen på Straumsnes og hele Brunkeberg, og bruke Brunkeberg som barnehage for barn fra Brunkeberg og Kviteseid.

13 elever igjen i Vrådal

Når 5.–7.-klassingene skal reise til Kviteseid fra høsten 2016, er det 13 elever igjen som går i 1.-4. klasse.

– Vi går fra å ha seks ansatte til å ha 1,5 lærerstilling. Hvordan tror de det vil fungere, spør Astrid Breivik. Hun er ikke i tvil om at det neste som skjer nå er at de legger ned hele skolen.