Den midlertidige løsningen er skaffet til veie av Skien kommune. Krisesenteret har ønsket seg nye fasiliteter i nærmere 10 år.

- Vi har vært for tålmodige for lenge, sier leder Nina Fredin ved Krisesenteret i Telemark.

SPRENGT KAPASITET

Tidligere i uka måtte en mor med fem barn dele ett rom ved krisesenteret. Kapasiteten er sprengt, selv om kontorplass er frigjort til rom for kvinner og barn.

Ved det gamle bolighuset på Bakkane i Skien fungerer nå brakker som lekerom og to kontor. Dermed har krisesenteret fem soverom til beboerne.

I fjor hadde senteret 58 kvinner og 57 barn boende.

- Og jeg har ikke tall på hvor mange henvendelser vi har hatt på telefon, sier Fredin.

Brakkene har et to-års-perspektiv. Etter det håper Krisesenteret i Telemark på nye lokaler.

FØRSTE STEG

Et nytt senter med 10-12 nye rom er drømmen. Fasiliteter som eget bad til hvert rom er langt fra dagens situasjon, der opptil 25 kvinner og barn har delt på to baderom.

- Det vi har i dag er ikke egnet for denne typen tilbud. Vi ønsker oss et profesjonelt innretta krisesenter, sier Fredin.

- Vi må som vertskommune legge press på den nye likestillingsministeren for å få fortgang i et nytt krisesenter, mener Hedda Foss Five (Ap). Denne uka var hun og varaordfører Geir Arild Tønnessen på befaring på senteret.

STAT OG KOMMUNE

Daværende likestillingsminister Karita Bekkemellem virket svært positiv til et nytt senter da hun besøkte Skien i fjor sommer, mener Foss Five.

- Men siden den gang har det skjedd en del utskiftninger. Vi håper den neste vil stille seg like positiv og se behovet, sier Foss Five.

Finansieringen av et nytt senter vil være fordelt på stat og kommuner. Staten vil få 80 prosent av kostnadene, mens brukerkommunene vil belastes med de resterende 20 prosent.

ØDELAGTE HJEM

Både Fredin, Foss Five og Skiens varaordfører Geir Arild Tønnessen (V) håper telemarkskommunene forstår behovet for et nytt senter.

- Kvinnene som kommer hit kommer fra istykkerslåtte hjem. Da er det viktig at det er helt og ordentlig her. Vi håper kommunene forstår at vårt arbeid ikke bare skal være brannslukking, og at vi ikke er et sted der vi sitter og synes synd på hverandre, forteller Fredin.

Reguleringsarbeidet og planprosessen er i gang ved tomta Krisesenteret i Telemark ønsker seg. Den ligger på Vadrette ved Skotfossvegen.

ULÆRTE MØDRE

Beboerne er i endring. Stadig flere av utenlandsk opprinnelse tar kontakt med senteret. De har ofte behov for lengre opphold, da de ikke har annet nettverk å støtte seg til. Samtidig øker andelen unge kvinner som er blitt mødre.

- Unge kvinner som ikke aner hvordan de skal stelle barn og hjem, med fortvilte ektemenn og samboere som stiller helt andre forventninger, sier Fredin.

Økt fokus på familieperspektiv har også resultert i to mannlige ansatte. For tida har senteret 7,5 årsverk, men øker til ni i løpet av våren.

Nå håper Krisesenteret i Telemark og skienspolitikerne på velvilje fra departementshold. De håper på et nytt senter i løpet av 2011-2012.