Har fraktet 10 000 kriminelle

10 000: Kriminalomsorgens transportenhet har fraktet 10 000 fanger siden 2014.

10 000: Kriminalomsorgens transportenhet har fraktet 10 000 fanger siden 2014. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

TELEMARK: Siden 2014 har Kriminalomsorgens transportenhet fraktet 10 000 domfelte og varetektsinnsatte.

DEL

TAXI FOR KRIMINELLE  Kriminalomsorgens transportenhet har siden 2014 avlastet politiet med transporter av varetektsinnsatte og domfelte.

– Vår jobb kommer publikum til gode fordi politiets kapasitet frigjøres, sier Andre Åkvik, leder for transportenheten, i en pressemelding.

Det var daværende justisminister Anders Anundsen som i august 2014 markerte åpningen av Kriminalomsorgens transportenhet. Transportenheten ble opprettet for å frigjøre politiet fra oppgaver som på en god og forsvarlig måte kan gjennomføres av andre. Telemark var ett av de tre første politidistriktene som testet det nye systemet.

Både for og imot

I 2015 omtalte Politireform – bladet til Politiets Fellesforbund – Anundsens transportprosjekt og det kom frem delte meninger om prosjektet var en suksess. Det ble den gang slått fast at transportbetjentene bare var i aktivitet i rundt halvparten av tiden og at 40 betjenter til 40 millioner kroner hadde frigjort 21 politiårsverk.

Prosjektet ble i 2015 likevel utvidet fra å kun brukes i Telemark, Vestfold og Nordre og Søndre Buskerud politidistrikt til også å omfatte Asker og Bærum politidistrikt. Senere kom også politidistriktene Oslo og Østfold med.

– Kriminalomsorgen har nådd en viktig milepæl nå i september da vi rundet 10 000 transporter og jeg er stolt av den jobben de ansatte gjør, sier Åkvik.

Transportenheten har i dag over 60 ansatte fordelt på fem ulike steder og har siden oppstarten avlastet politiet for 7000 transporter og gjennomført 3000 transporter for kriminalomsorgen, inkludert bistand til overføring av innsatte til Norgerhaven fengsel i Nederland.

Øystein Holt, fungerende virksomhetsleder for politiet i Vestfold, er svært fornøyd med jobben som transportenheten gjør. 

– Dette er oppdrag som det ikke er nødvendig å bruke politiets medarbeidere til å gjennomføre. I stedet får patruljene tid til å ta seg av innkomne oppdrag, igangsette etterforsking i viktige saker og være synlige ut blant innbyggerne. Denne ordningen er en vinn-vinn for alle parter, sier Holt i pressemeldingen.

Artikkeltags