Voldssaker utgjør en tredjedel av sakene hos konfliktrådet:- Behandler stadig mer alvorlige saker

TELEMARK: Konfliktrådet i Telemark har mottatt 117 saker i første halvår av 2019. Voldssaker utgjør en tredjedel av den samlede saksmengden.