Nå har 26-åringen fått sin straff

STRAFFET: Mannen som tente på sin egen leilighet og ødela for Den Gode Nabo er dømt til to og et halvt års fengsel.

STRAFFET: Mannen som tente på sin egen leilighet og ødela for Den Gode Nabo er dømt til to og et halvt års fengsel.

Artikkelen er over 1 år gammel

NOTODDEN/BØ: En 26 år gammel mann er dømt til fengsel i to år og seks måneder og må betale over fem millioner kroner i erstatninger etter å ha stått bak blant annet brannen i Bøgata i fjor.

DEL

Det var 9. mars i fjor at 26-åringen toppet en rekke alvorlige lovbrudd med å tenne på sine egne klær i leiligheten i Bøgata. Brannen totalskadde bygget, som også huset lager, pauserom og ventilasjonssystemet til restauranten Den Gode Nabo.

I Aust-Telemark tingrett sto mannen også tiltalt for trusler, flere tyverier, oppbevaring av narkotika og flere tilfeller av vold.

Lett ha omkommet

Tingrettsdommer Bjørn Erik Serkland og meddommerne finner det bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte tente på brennbart materiale i leiligheten. 26-åringen innrømmet dette og retten viser også til film fra Esso der han hentet bensin og diesel fra to pumpeslanger og gikk til leiligheten. Etterpå kom han tilbake for å hente mer drivstoff, men da sto allerede røyken ut av vinduet hans.

Retten finner det bevist at en eller flere av de tre studentene som befant seg i andre etasje i tilstøtende bygning lett kunne ha omkommet dersom de ikke hadde oppdaget brannen og kommet seg ut i tide, heter det.

Ikke enige

Meddommerne Arne Persson og Elisabeth Fronth Høybø, finner det ikke bevist ut over enhver tvil at tiltalte forsto at brannstiftelsen lett kunne medføre tap av menneskeliv. De har lagt vekt på at tiltalte var i psykisk ubalanse og at han ikke tenkte på konsekvensene.

Administrator Bjørn Erik Serkland, mener på sin side at tiltalte var klar over at han forårsaket en brann og legger også til grunn at han forsto at menneskeliv lett kunne gå tapt som følge av brannstiftelsen.

Flertallet er imidlertid av den oppfatning at tiltalte ikke handlet forsettlig i forhold til følgen det fikk.

Retten er enstemmig i den oppfatning at tiltalte i det minste handlet uaktsomt, og at dette er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil, heter det.

Fengsel og erstatning

26-åringen dømmes også for flere voldslovbrudd, tyveri, trusler og oppbevaring av hasj, men det er forholdet rundt brannen som er bærende for straffeutmålingen.

Tiltalte dømmes for «uaktsom framkallelse av fare for allmennheten der menneskeliv lett kunne gått tapt. Det har imidlertid betydning for straffutmålingen at tiltalte ikke dømmes for forsettlig framkallelse av fare for allmennheten», heter det i dommen.

I utgangspunktet tilsier lovbruddene fengselsstraff i tre år, men tilståelsen i retten er formildende. Formildende er det også at 26-åringen har diagnosen posttraumatisk stresslidelse etter å ha kommet som mindreårig flyktning fra et krigsherjet land.

Mannen blir dømt til en fengselsstraff på to år og seks måneder, men kan trekke fra de 367 dagene han allerede har sittet i fengsel.

I tillegg må 26-åringen betale erstatninger på over fem millioner kroner. 1,5 millioner går til forsikringsselskapet til Den Gode Nabo, mens huseiers forsikringsselskap Crawford & Company, får en erstatning på 3 542 573 kroner.

LES OGSÅ: Vil gi tre års fengsel for brannen i Bø

LES OGSÅ: Dagen etter at politiet slapp ham, tente han på sin egen leilighet

Artikkeltags