– De plassene hvor ikke-røykerne ikke har mulighet til å gå vekk, der ønsker vi at det skal være røykeforbud, sier nestleder Olaug Bollestad i KrF til TV 2.

Nestlederen i Kristelig Folkeparti, er også leder I Stortingets helsekomité. Hun mener det er på høy tid at dagens forbud mot å røyke innendørs også utvides til å gjelde områder utendørs der ikke-røykere blir utsatt for passiv røyking.

– Det er felles lekeplasser, innganger til stasjonsbygninger, det er innganger til handlesenter, det er innganger til sykehus, det er arenaer hvor man er ute og ikke har en mulighet til å trekke seg vekk. Det er de plassene jeg snakker om, sier Bollestad.

Bollestad mener Norge ikke kan være dårligere enn svenskene. Sveriges sosialminister Annika Strandhäll (S) la fredag fram et forslag der hun går inn for røykeforbud på allmenne møtesteder som uteserveringer, holdeplasser og lekeplasser.

De nye reglene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2019. Den svenske regjeringen har som mål at Sverige skal være røykfritt i 2025. På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke totalforbyr tobakk, svarer sosialministeren at hun tar ett skritt av gangen.