Karianne Hansen sitter i Skien bystyre for Frp, og er medlem av hovedutvalget for helse og velferd.

- Er man en ung kriminell som raner folk med kniv, blir du ikke bedre av at noen syr puter opp under armene på deg, sier hun.

Ifølge Hansen, kan ikke barneverninstitusjoner bruke de midlene som trengs for å hindre at kriminell ungdom begår nye straffbare handlinger.

- Disse ungdommene må det bli satt skikkelige krav til for at de skal ha en mulighet til å forbedre seg, sier Hansen.

- KLARERE GRENSER

Hansen mener at det må settes klarere grenser overfor kriminell ungdom, og at barneverninstitusjonene får mulighet til å bruke mer tvang.

- Hvis vi ikke har anledning til å ransake ungdommene, ta fra dem mobiltelefon eller stenge døra for dem hvis de vil ut om natta, hvordan skal vi kunne sette klarere grenser for dem da, spør Hansen.

Hun etterlyser også etablering av fengsel for ungdom. Ifølge Hansen finnes det ungdomsfengsler både i Sverige og Danmark.

- Jeg tror det ville vært bra for kriminell ungdom å komme inn på forsterkede institusjoner og få klare rammer og grenser som de må forholde seg til, sier Karianne Hansen.

- AVLER KRIMINELLE

Ifølge Hansen er det tendenser til at barneverninstitusjoner avler kriminelle ungdommer.

- Det kan virke som om når utsatt ungdom treffer likesinnede på institusjoner så får de regjere som de vil, og så blir vondt verre, sier Hansen.

Ifølge en rapport utarbeidet av Fylkesmannen i Telemark ble det ved ransaking avdekket 23 tilfeller av oppbevaring av rusmidler eller farlige gjenstander på barneverninstitusjoner i Telemark i fjor.

Det ble også opprettet 42 enkeltvedtak om bruk av tvang i akutte faresituasjoner. Totalt for 2008 ble det fattet 200 protokoller og vedtak på fylkets institusjoner.

KOSTER MILLIONER

TA skrev i forrige uke om et barnevernstiltak rundt en kriminell 15 år gammel jente fra Skien som kostet 13 000 kroner i døgnet. Av dette dekker staten 4300 kroner, resten betales av Skien kommune. Til sammen koster dette enkelttiltaket kommunen rundt 3,2 millioner kroner i året.

- Dette er forferdelig mye penger, og vi må sette oss ned for å se på om vi kan gjøre dette på en måte som er bedre for denne ungdommen og for samfunnet.

Hansen sier at hun også er redd for at enkelttiltak som dette skal gå utover det totale tilbudet til andre barn og unge i kommunen.