Les også: Feil om entreprenør (TA retter)

Søvde påpeker at han overhodet ikke har berørt Mæla-prosjektet etter at han tok over som utvalgsleder for teknisk. I går avslørte TA flere mangler og problemer ved skolen.

- MYE RART

- Det er mye rart rundt Mæla-skolen. Det er merkelig at det oppstår slike feil og mangler som TA beskriver i gårsdagens avis, sier Søvde. Han mener eiendomsenheten i kommunen må ta fatt i problemene.

- Jeg vet ikke helt hvordan vi skal ta fatt i problemene politisk. Vi må finne ut hvem som har ansvaret for dette, uansett om det er innad i kommunen eller utenfor, sier Søvde. Han vil be om en redegjørelse i neste utvalgsmøte som er den 4. mars.

IKKE BEROLIGET

- En redegjørelse? Er ikke det litt tafatt?

- Har du noen andre forslag? Jeg tror det er det eneste vi kan gjøre foreløpig. Vi må få fakta på bordet, og er det feil og mangler, må det rettes på, sier Søvde.

Frps Jørn Inge Næss vil også ha en redegjørelse i første omgang.

- Jeg blir ikke beroliget av det jeg leser, men første prioritet er å få skolen ferdigstilt. Og det spørs om vi ikke må få en mer dyptgående redegjørelse, sier Næss, som ser at beskyldningene for feil og mangler går alle veier.

GRANSKNING

- Dette prosjektet føyer seg fint inn i rekken med andre ting, som for eksempel fritidsparken. Vi bør kanskje granske det hele fra a til å, mener Frp-politikeren, som er usikker på hvem som bør utføre en granskning.

- Min første tanke er at vi gjennomfører en granskning i samarbeid med kontrollutvalget, sier Næss. Han vil ha den interne organisasjonen på plass før man går løs på nye prosjekter, som for eksempel byggingen av en ny Lunde barneskole.

- Jeg ser med gru på sluttregningen fra prosjektene som fritidsparken og Mæla-skolen, sukker Næss.

STØTTER SØVDE

Næss er helt klar på at det er en grense på hvor mye man kan tåle av skandaler og merkostnader ved kommunale prosjekter.

- Det burde vært et rapporteringssystem tilbake til det politiske miljøet ved slike prosjekter, mener Næss, som er redd for at slike saker ikke vil løse seg ved minnelighet.

- Men i første omgang må vi be om en redegjørelse, der har Søvde full støtte fra meg, sier Næss.