Her reparerer rørlegger-Stig vannlekkasjen

Rørlegger Stig Norheim og entreprenør Knut Waasjø er engasjert for å reparerer lekkasjen i vannledningen i Årøbukta. De er nå i ferd med å sluttføre utbedringsarbeidet.