Nå må syklister, i hvert fall hvis de skal kjøre lovlig, ta turen om Stabbestad, Levangsheia, Gjernes og Øysang fram til Søndeled kirke. En omvei på 30 kilometer.

Veldig langt

Skal man eksempelvis til Brokelandsheia, så blir omveien ekstra lang. For dem som bor i øvre del av Gjerstad, blir alternativet å sykle til Kroken kirke og derfra over mot Gjerstad, med mye grusvei.

Gamle Sørlandske er tatt i bruk som omkjøringsvei i forbindelse med at det skal bygge midtdele på E18. Dermed må syklistene belage seg på den lange omveien fram til høsten 2016.

Tre uker i fellesferien var det mulig og benytte gamleveien, slik blir det i tre uker til sommeren.

Føler seg forbigått

Tidligere i sommer, da det var kjent at veien skulle stenges, ga syklister utrykk for stor misnøye over avgjørelsen.

– Jeg har forståelse for at Vegvesenet er lite lystne på å slippe syklende og gående inn på omkjøringsveien. Gamleveien er mye benyttet av syklister, blant annet er det en del som bruker den som arbeidsvei. Dette burde veimyndighetene har orden opp i før gamleveien ble tatt i bruk som omkjøringsvei, sa syklist Oddvar Halvorsen.

Les saken: Denne veien stenges helt for syklister