Vil rive låve fra 1820 for å bygge 12 leiligheter

Av

Johan Brekka ønsker å rive låven på Garnvik gård og erstatte den med et leilighetsbygg.