Brannen i Seniorsenteret var en vekker for kommunen

– Det ble satt i verk en rekke tiltak etter den tragiske brannen i Seniorsenteret, sier kommunalsjef for helse og omsorgstjenester, Alv Dag Brandal.