Truer med bøter til dem som dumper hageavfallet

TRUET: Planter som rynkerose, hagelupiner og parkslirekne utgjør en trussel mot de lokale artene i verneområdet rundt Frydensborgtjenna og Kalstadtjenna.

TRUET: Planter som rynkerose, hagelupiner og parkslirekne utgjør en trussel mot de lokale artene i verneområdet rundt Frydensborgtjenna og Kalstadtjenna.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

KRAGERØ: Kragerø kommune frykter spredning av «aggressive» plantevekster.

DEL

Ikke alle gidder å kjøre til avfallsanlegget på Nilsbukjerr i Sannidal, som ligger rundt 15 kilometer fra Kragerøs sentrum, selv om det er gratis å levere hageavfall der.

Noen tar heller sjansen på å dumpe hageavfallet i de offentlige friområdene. Nå varsler Kragerø kommune kraftige reaksjoner mot dem som dumper hageavfall ulovlig i naturen.

Fremmede arter

Kommunen har tidligere oppdaget at noen har kastet hageavfall innenfor dyre- og plantefredningsområdet rundt Kalstadtjenna og Frydensborgtjenna.

Dumpingen har blant annet ført til at den fremmede arten parkslirekne har etablert seg innenfor fredningsområdet. Fylkesmannen og kommunen har satt i verk tiltak for å bli kvitt den uønskete planten, som raskt kan spre seg ukontrollert og utkonkurrere lokale plantevekster.

Nylig ble det oppdaget nye tilfeller der det har blitt kastet hageavfall innenfor verneområdet.

– Dersom kommunen får vite hvem som dumper hageavfallet, kan det føre til bøter og krav om å fjerne avfallet, advares det på kommunens nettside.

Frydensborg plante- og dyrefredningsområde ble etablert i 2006.

Bakgrunnen for fredningen var blant annet at det rundt 125 dekar store området er tilholdssted for minst 11 rødlistete arter av fugler og insekter.

Etter fredningen har området i alle hovedsak fått utvikle seg fritt – også de uønskete plantevekstene.

Tiltak på vent

I en skjøtselsplan fra 2011 blir det foreslått en rekke tiltak, med en samlet kostnad på rundt fire millioner kroner, for å bevare det biologiske mangfoldet i området. Men foreløpig er det ikke satt av penger til de mange tiltakene i planen.

I juni i år innførte for øvrig regjeringen et forbud mot planteartene som ansees som de største truslene mot naturmangfoldet. Rynkerose, kjempebjørnekjeks, tromsøpalme og flere lupinarter er blant plantene på forbudslisten. Dette er arter som det ikke lenger er tillatt å plante ut i hager og parker. Hagesentrene får heller ikke lov til å selge dem. Hageeiere har imidlertid ingen plikt til å fjerne «forbudsvekster» som allerede er plantet i hagen.

Artikkeltags