Gå til sidens hovedinnhold

– Kommunen skor seg på psykisk syke

Artikkelen er over 8 år gammel

SKIEN: Den respekterte sykehjemslegen og fastlegen Knut Skarholt i Skien er opprørt over kommunens nye, markedsorienterte prispolitikk i boligmarkedet. En av hans helt hjelpetrengende psykisk syke pasienter, rammes hardt.

– Dette en person som absolutt ikke kan gå ut verken i arbeidsmarkedet eller det vanlige boligmarkedet, sier Skarholt.

Han viser til en av sine pasienter som fikk kommunal leilighet i et spesialtilpasset, bemannet boligkvarter for psykisk syke. Husleien er så høy at bostøtten vedkommende kan oppnå er lysår unna å kunne dekke utgiftene. Bostøtte kan søkes ut fra en øvre husleie på vel 5000 kroner. Men langt fra alle oppnår full pott.

Skarholts uføretrygdede pasient må ut med 8640 kroner måneden for en toroms leilighet med kjøkkenkrok i stua. Strømmen kommer i tillegg.

UTNYTTING

Pasienten – som er under verge, har så store problemer at vedkommende ikke kan klare seg med periodisk tilsyn og bistand, men må bo i en bemannet bolig.

– Kommunen skor seg på disse pasientene, sier Skarholt.

Forhandlinger med kommunens eiendomsavdeling har ikke ført fram, og en formell klage er blitt avvist.

Det er nødvendig at saken blir kjent, mener fastlegen som også er kjent som sykehjemslege i Skien, med særlig ansvar for lindrende enhet ved Bakkane.

– OSLOPRISER

– Mange er berørt. Dette er nesten Oslo-priser.

Et kjapt søk på nettet viser også at 8640 kroner er mer enn normalt i Skien.

Nå står pasienten i fare for å møtte søke kommunen om sosialstøtte. Det bekrefter hjelpevergen, Rina Brækken Stein, overfor TA.

Hun bekrefter også at vedkommende må bo under kontinuerlig tilsyn.

Den forrige leietakeren betalte under 5000 kroner i leie, sier Stein.

– SVARTE IKKE

Vergen underslår ikke at prisen var kjent da kontrakten ble skrevet. Men det var om å gjøre at pasienten fikk leiligheten.

– Det er uansett en voldsom prisøkning. Vi fikk vite at dette er markedsleie. Men vi ba om dokumentasjon på at dette er gjeldende markedspris i det aktuelle området. Noe svar fikk vi ikke.

KØ-RYDDING

Boligsjefen skal, ifølge Stein, ha forklart den voldsomme økningen med at kommunen nå skal ta markedspriser. Hensikten skal være å kutte køen til kommunale boliger ved å tvinge flere søkere over i det vanlige leiemarkedet.

– Det kan kanskje være greit. Men de som virkelig trenger det må få tilgang til en bolig til en pris det er mulig å leve med. Syke mennesker – som vi snakker om her, kan ikke straffes for at kommunen synes det er for mange som søker om kommunal bolig. Dette er helt urimelig, det rammer flere, og det må gjøres noe med det! sier vergen.

Overformynderiet i Grenland er gjennom hjelpevergeapparatet kjent med at Skien kommunes nye husleiepolitikk skaper nye problemer for leietakere under offentlig vergemål.

Det opplyser juridisk rådgiver, Ingunn Sunde til TA.

SKAL SE PÅ PROBLEMET

Boligsjef Atle Kristiansen avviser at Skien kommune bevisst gjør butikk på funksjonshemmedes behov for bolig. Men han utelukker ikke at prisen på den aktuelle leiligheten kan være satt for høyt.

– Ja, det spørs om differansen i noen tilfeller er blitt for høy mellom gammel og ny leie når det gjelder boliger for noen spesielle grupper. Vi skal ha en gjennomgang. Til nå har vi ikke hatt kapasitet til å se på problemet.

Boligsjefen påpeker at kommunen som andre utleiere må forholde seg til husleieloven, og ikke kan regulere de gamle leiene før kontraktene fornyes eller en ny leietaker overtar.

– FEIL

Kristiansen avviser påstanden om at gruppen det er snakk om straffes – så å si, fordi kommunen ønsker å kutte i køen av søkere til kommunale boliger.

– Det blir helt feil. Vi prøver å ta det vi mener er rimelig. Men vi etterstreber markedspriser, det er riktig. Det er i tråd med bystyrets intensjoner, slik vi oppfatter det.

Boligsjefen bekrefter at målet er at søkere som ikke har et reelt sosialt og økonomisk behov for en kommunal leilighet, må lete i det private markedet.

SANT BILDE

Det kan ikke være sånn, mener Kristiansen, at kommunen skal subsidiere eller gjøre det enklere for noen å skaffe seg en bolig på bekostning av de som virkelig trenger det, og som kommunen har ansvar for.

Det er også et viktig poeng at kommunen tar markedspriser. Noe annet ville være å skjule de reelle kostnadene ved å eie og drive boligene, og i praksis la eiendomsavdelingen subsidiere sosialbudsjettet.

Skien kommune eier 900 ulike boliger. Eiendomsavdelingen disponerer i alt 980.

Et samlet bystyre er enige om at leilighetene skal kunne selges til leietakerne, eller andre i det åpne markedet.