Nå, rett før julefreden senker seg, kommer Fredrikstad kommune med en oppfordring til alle husstandene om ikke å mate rottene med ribbefett og rester av medisterpølsene.

Dersom du heller ribbefett eller stekefett i vasken eller toalettet, er du med å holde liv i en rottebestand som lever i kloakken. Fettet er mat for rottene som trives i avløpssystemene under bakken.

Her lever de godt på matrester og fett som husstandene heller ut i vasken eller spyler ned i do.

Det hjelper ikke å bruke varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, fordi fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i rørene og blir kaldt. Det samme skjer hvis du heller ut fettet i toalettet.

Dessuten kan fettet føre til at rørene blir tette og det oppstår oversvømmelse i kjelleren din – med store opprydningskostnader som et resultat.

Matrestene og fettet kan også skape store driftsproblemer for kommunen i pumpestasjoner, ledningsnett og renseanlegg. Slutt med det, er oppfordringen fra kommunen.

Slik kaster du matfettet:

Fett i stekepannen og stivnet (avkjølt) fett fjerner du med tørkepapir og kaster i restavfallet.

Fett som ikke stivner kan du samle i tett emballasje (for eksempel i en brukt melkekartong) og kaste i restavfallet.