Klomsæt vant fram i Strasbourg

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg har avsagt dom mot den norske stat i Sanchez-saken. Klagebehandlingen er ført fram av advokat Sigurd J. Klomsæt.

DEL

Klagen rettet seg mot en dom avsagt i Gulating lagmannsrett høsten 2002 i forbindelse med en barnefordelingstvist. Rettergangen ble også stadfestet av Høyesterett. Sigurd J. Klomsæt har siden 2005 bistått klageren i klagebehandlingen. Det er andre gang advokaten fører en sak som vinner fram hos EMD. Forrige gang gjaldt det Birgitte-saken.

- 91 prosent av alle sakene til menneskerettighetsdomstolen blir avvist uten behandling, sier Klomsæt til TA.

- VIKTIG SAK

Han ser på Sanchez-saken som en viktig prinsippsak med hensyn til rettstilstanden for menn som utsettes for anklager om seksuelle overgrep. Advokat Klomsæt hevder at den norske stat må akseptere at man ikke kan anse menn som overgripere der dette ikke kan bevises.

- Dette betyr veldig mye, fastslår advokaten om dommen.

- Dommen styrker også rettsvernet for barn, mener Klomsæt, som også har andre saker på gang overfor EMD.

Lagmannsretten fradømte Sanchez enhver kontakt med sine to sønner på seks og ti år på grunn av samarbeidsproblemer mellom foreldrene, og at det var sannsynlig at faren hadde begått seksuelle overgrep mot sønnene. EMD konstaterer i sin dom at rettergangen til lagmannsretten ikke tilfresstilte grunnleggende rettssikkerhetskrav, og at dette også ødela klagerens familieliv.

AVVENTER UTSPILL

- Staten har nå en selvstendig plikt til å rydde opp i de rettskrenkelsene som nå er konstatert av EMD. Dette må til dels innebære at saken gis en ny behandling i Gulating lagmannsrett.

Advokaten avventer nå et utspill fra den norske stat. Han varsler nye rettsrunder dersom utspillet uteblir.

Artikkeltags