Klart for nytt asylmottak i Skien

FORTID: Skiens kommunes Bakkane asylmottak i Skien i 1993. Eiendommen ble senere omgjort til private boliger. Nå ønsker utlendingsmyndighetene seg vekk fra  store, ghettopregede oppbevaringsanstalter.

FORTID: Skiens kommunes Bakkane asylmottak i Skien i 1993. Eiendommen ble senere omgjort til private boliger. Nå ønsker utlendingsmyndighetene seg vekk fra store, ghettopregede oppbevaringsanstalter. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Utlendingsdirektoratet skal plassere 150 nye asylsøkere i Skien, spredt i asylboliger i hele kommunen. - Jeg oppfordre Skien innbyggere til å ta godt imot dem, sier regiondirektør Tormod Stavenes til TA.

DEL

LES OGSÅ: - Positivt for Skien

Private Hero Norge AS fikk mandag kontrakten for å opprette og drive et desentralisert asylmottak med 150 plasser i Skien.

Det bekrefter direktør Stavenes i Utlendingsdirektoratet (UDI) region sør.

Det er snakk om mottak av 150 asylsøkere, ikke permanent bosetting av asylanter, flyktninger og familiegjenforente som har fått opphold i Norge.

INNRYKK I SEPTEMBER

Hero Norge skal innen 1. september ha 37 plasser klare, i leide og kjøpte boliger av ulike slag i Skien kommune.

1. oktober skal de øvrige plassene fylles opp suksessivt, inntil det desentraliserte mottaket skal ha full kapasitet 15. oktober, opplyser Stavenes.

I planen som UDI Sør har akseptert, ligger det konkrete gateadresser. Stavenes hadde ikke praktisk tilgang til opplysingene i går.

- GOD ORDNING

Hero Norge AS står for den daglige driften av mottakene og oppfølgingen av beboerne. Tjenestekjøper UDI fører tilsyn med at dette gjøres på en skikkelig og kontrollert måte.

- Med den erfaringen vi har fra andre kommuner synes vi desentraliserte mottak er en veldig god ordning.

NORMALISERT

- Hvorfor det?

- Jo, det eneste annerledes med disse folka er at de er asylsøkere. De bor helt normalt, som alle andre. En slik ordning gjør at de får en tilnærmet normal bosituasjon, framfor å bo i store, sentrale mottak. Ikke minst barnefamilier, der barna fort får lekekamerater. Det gjør godt, både for voksne og for barn.

FLERE SNUR

UDI har gode erfaringer med oppsplittede mottak. Blant annet er konfliktnivået i forhold til massemottak og nabolag vesentlig mindre.

Gode erfaringer er grunnen til at region sørs syv av ti mottak i Agder, Vestfold - og nå Skien - er desentraliserte.

I andre regioner er bildet motsatt. Men de som kan, legger om til desentraliserte, opplyser Stavenes.

IKKE INNELÅST

- Så spør folk, skal ikke asylsøkere sitte inne og kontrolleres så det ikke stikker av?

- I asylmottak er det normalt ingen utgangsbegrensninger. Følgelig sperres heller ingen inne hvis asylmottaket er enkeltboliger, påpeker Stavenes.

KAN IKKE SI NEI

Skien kommune har ingen innflytelse på UDIs etablering av asylmottak. På asylstadiet er innvandringspolitikken statlig. Og det er UDI som bestemmer hvilke asylsøkere som skal sendes til Skien.

Når søkere med innvilget opphold skal bosettes, tar Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) over og forhandler direkte med kommunene om bosetting, ut fra politikernes vedtak om hvor mange kommunen årlig vil ta imot.

Det er ikke gitt at asylsøkere havner i kommunene der mottaket er.

PENGER PÅ LASSET

- Hva slags erfaringer har dere med Hero Norge?

- De er de største operatørene i Norge, og det er de jo også fordi de leverer god kvalitet.

Skien sitter ikke tomhendt når asylmottaket etableres. Det kommer et statlig vertskommunetilskudd.

Det skal dekke de gjennomsnittlige kostnadene til helsetjenester, tolking, barnevern og administrasjonen. Og det kommer tilskudd via Fylkesmannen til dekning av grunnskole- og videregående undervisning.

Dessuten skal det gis vanlig, obligatorisk norskopplæring for voksne.

MULTINASJONALT

For øyeblikket utgjør flyktninger fra Irak-krigen den sørste gruppen asylsøkere.

Men asylantene som plasseres i Skien kan være fra så mange som 18-20 nasjoner, opplyser Stavenes.

GJESTFRIHETEN

- Du kan sikkert alt om reaksjoner i folkedypet når det gjelder asylmottak. Hva vil du si til Skiens innbyggere?

- Å ta imot asylsøkere er en viktig, nasjonal oppgave og et viktig instrument i internasjonale forhold. Når vi skal løse dette i Norge, må de bo i kommuner. Norge er jo kommunene. Det er helt naturlig at Skien - som en stor by, en fylkeshovedstad, har et asylmottak. Jeg vil bare oppfordre Skiens innbyggere til å ta godt imot dem.

IKKE NYTT

De øvrige tre som mandag fikk UDI Sør-avtaler om å opprette nye, desentraliserte mottak er Lopex AS med 125 plasser i Kvinesdal, Fossnes AS skal besørge 120 plasser i Larvik fra 1. november, mens Hero Norge AS også skal opprette et mottak med 150 plasser i Arendal med start fra september.

Dette er en betydelig kapasitetsøkning i UDIs region sør, fastslår direktør Tormod Stavenes.

Skien har hatt to, sentrale mottak før i 1990-årene. Et i Sandtaket i Bakkene og et på Bølehøgda.

Mer om frittliggende asylboliger på www.udi.no

Artikkeltags