– Jeg tror vi har kommet til en grei løsning, sier IKT-koordinator Rune Mathisen i Telemark fylkeskommune.

HELE ÅRET

– Påbyggingselevene får låne pc-er, men vi skal få til at de får ha bærbar låne-pc hele året. Det blir altså ikke helt samme ordningen som for vg1-elever, som får beholde pc-en etter at de er ferdige med skoleløpet sitt, men de vil i alle fall disponere en pc hele skoleåret, forklarer Mathisen.

– Vi håper og tror at det blir en ordning som alle, både lærere og elever, er fornøyde med. Pc-ene bestilles i dag, men vi må regne med seks til åtte uker leveringstid.

UNDERSKUDD

– Hvordan skaffer dere penger til innkjøpet?

– Det er fylkesopplæringssjefens avgjørelse. Det blir underskudd på budsjettet. Dette handler om hvordan vi velger å tolke opplæringsloven. Elevene bør ha tilgang på pc døgnet rundt og da har vi veid denne tolkningen opp mot budsjettet, forklarer Mathisen.

– Jeg er veldig lettet og glad for at elevene nå får tilgang på bærbar pc 24 timer i døgnet, avslutter IKT-koordinatoren i Telemark fylkeskommune.