- Med sitt brennende engasjement har Sønsteby gjennom flere mannsaldre vært en inspirasjon for alle i Forsvaret og et forbilde som har bidratt til å skape gode holdninger og ansvarsfølelse hos soldatene og for Forsvarets virke. Han har vært av avgjørende betydning for at Krigskorset skal være nasjonens varige dekorasjon for tapperhet, sier forsvarssjef Harald Sunde.

Forsvarets Hederskors ble innstiftet 30. januar 2012, og tildeles av forsvarssjefen for særlig fortjenstfull innsats for Forsvaret eller Forsvaret i samfunnet.

- Det er helt på sin plass at Gunnar Sønsteby tildeles denne dekorasjonen som også etter sin militære karriere har gjort en betydelig innsats for Forsvaret, sier forsvarssjefen. (ANB-NTB)