Kino og fotball mot barnefattigdom

TAKKNEMLIG: Pål Berby er takknemlig for de mange som stiller opp med gratisbilletter. Her viser han fram opplevelseskortet.

TAKKNEMLIG: Pål Berby er takknemlig for de mange som stiller opp med gratisbilletter. Her viser han fram opplevelseskortet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: Idrettslag, foreninger og kulturinstitusjoner går sammen om å gi fattige barn og ungdom opplevelser de ellers aldri ville hatt råd til.

DEL

De deler ut gratisbilletter i fleng. Disse blir lagt inn i et opplevelseskort som igjen tilfaller de som trenger det mest.

Prøveordningen har vært en suksess. Porsgrunn kommune vil nå gjøre den gode gjerning permanent.

Barn av sosialhjelpsmottakere skal slippe å stå på utsida når den siste knallfilmen settes opp på kinoen. Det skal ikke koste dem et øre å slippe inn i mørkets gleder. De kan til og med ta med seg en kompis – også det helt gratis.

FOTBALL OG LEK

Og ønsker de en tur innom Eventyrfabrikken i Skien eller svømmehallen på Kjølnes, er det åpne dører der også. Det samme gjelder for Odds kamper i Tippeligaen. Og sånn kunne vi fortsatt å ramse opp. Opplevelseskortet gir gratis adgang til totalt ti plasser der det er moro og lærerikt å være.

– Det ville aldri gått uten at så mange bedrfter og institusjoner hadde stilt opp med gratisbilletter, sier ungdomsarbeider Pål Berby. Han er opptatt av at tilbudet ikke skal være stigmatiserende. Derfor har heller ikke kommunen markedsført opplevelseskortet aktivt.

Det er NAV som plukker ut hvem som skal få tilgang til kortet. Kommunens rolle er å holde kontakten ut mot de gode hjelperne, altså de som bidrar med gratisbilletter. I fjor var det en prøveordning som tilfalt 60 barn og unge per halvår.

– Behovet er nok enda større, sier Berby.

BEKJEMPER FATTIGDOM

Politikerne vedtok opplevelseskortet som en del av en plan til bekjempelse av barnefattigdom. Men det fulgte ikke med noen ekstra penger. Det betyr at kommunen må håndtere saken innenfor egne rammer. Og «gratisbillettene» får de via gode medhjelpere. Noen av dem er kommunale, men blant de rause medhjelperne er det også flere private aktører.

JA, SELVFØLGELIG!

Eventyrfabrikken i Skien nølte aldri da de ble bedt om å stille opp.

– Vi sa selvfølgelig ja. Det betyr sikkert mye for de barna som ellers ikke ville hatt råd til å komme hit, sier daglig leder Sara Sandberg.

Eventyrfabrikken har vært med på prosjektet i år, og Sandberg lover at de stiller opp også framover.

De enkelte tilbudene avtaler et bestemt antall gratisbesøk hvert år. Og så blir disse fordelt på opplevelseskortene. De som er blant de heldige, får også ta med seg en ledsager.

I høst har det vært åtte såkalte brukersteder. Til neste år blir det enda mer gøyalt å finne på. Da blir nemlig det nye Vitensenteret «Du verden» samt Meierigården kultursenter med på opplegget.

– Svømmehall, kino og eventyrfabrikken har så langt utmerket seg som de mest brukte stedene, går det fram av en foreløpig rapport som legges fram for politikerne. I rådmannens utredning kommer det også fram at behovet vokser. Dessverre. Det er nemlig slik at antallet barn i målgruppen øker.

BARN OFTE NEDPRIORITERT

– Det er ofte slik at barn i lavinntektsfamilier ikke får delta på idrettsarrangementer eller fritidsopplevelser, sier Oddrun Goksøyr.

Hun er seniorrådgiver i NAV Porsgrunn. Goksøyr kjenner saken fra den spede begynnelsen. Hun var en av de som var med på å utarbeide forslaget til plan for fattigdomsbekjempelse.

– Ofte blir denne typen aktiviteter nedprioritert når en familie har dårlig råd. Derfor er dette tilbudet viktig, sier hun.

Opplevelseskortet skal sikre et bredt utvalg av aktiviteter for målgruppen.

Artikkeltags