Kort fortalt er en relikvie en kroppsdel fra en hellig person eller en gjenstand som kan assosieres med en slik person. Relikvier er viktige innenfor noen former for kristendom, buddhismen og hinduismen, samt innenfor enkelte andre religioner.

Den katolske kirke har laget et klassifiseringssystem for relikvier hvor disse er delt inn i tre klasser. 1. klasse: Hele eller deler av kroppen til helgenen (inkludert hår). 2. klasse: En gjenstand som helgenen bar på seg eller brukte, for eksempel klesplagg eller redskaper. 3. klasse: Gjenstander som har berørt en helgens kropp, eller gjenstander som har blitt oppbevart i umiddelbar nærhet av et 1. klasses relikvie.

- MERKELIG

Pater Reidar Voith ved Vår frues kirke i Porsgrunn forteller at alle katolske kirker skal ha et relikvie nedfelt i alteret.

- Da jeg ble ansatt ved Vår frues kirke, spurte jeg min forgjenger om hva slags relikvie vi har i denne kirken. Han hadde selv lurt på dette, men kunne opplyse at det ikke finnes noe relikvie i Vår frues kirke. Jeg syntes det hørtes merkelig ut og kontaktet biskopen, men også han ble svar skyldig, sier Reidar Voith.

I år fyller Vår frues kirke 110 år. Voith synes det vil være underlig dersom kirken i så mange år har stått der uten et relikvie nedfelt i alteret.

LÅNER RELIKVIE

- Jeg vil tro at det ble nedfelt et relikvie i alteret da kirken var ny, men jeg vet med sikkerhet at det ikke finnes noe slikt her nå. I verste fall kan det ha vært en ren forglemmelse da kirken ble bygget, men det har jeg store vanskeligheter med å forstå. Trolig har det vært et relikvie her, men som så har forsvunnet under en av de mange ombyggingene og oppussingsprosjektene i kirken, sier Reidar Voith.

Han har nå fått låne et relikvie av biskopen, men Voith kjenner ikke denne gjenstandens historie.

- Jeg har ikke mottatt følgebrevet fra biskopen ennå. Vi planlegger nå å bygge om alteret i Vår frues kirke, og i den anledning skal et relikvie nedfelles i alteret. Det relikvie vi har her nå er bare til lån, og er en midlertidig løsning som ikke er god. Jeg vet foreløpig ikke hva slags relikvie som skal nedfelles i alteret i forbindelse med ombyggingen, sier pateren.

POLAKKER PUSSER OPP

Votih kan fortelle at den katolske menigheten benytter to polakker til å vedlikeholde og pusse opp menighetens bygningsmasse.

- Nå er de i full gang med å pusse opp kapellet vårt på Rjukan, men når de er ferdige med det skal de etter planen starte ombyggingen av alteret i Vår frues kirke. Vi får besøk av biskopen til våren, men det spørs om alteret blir ferdig til det, sier Reidar Voith.

Vår frues kirke ble opprinnelig oppført omtrent der Folkets Hus ruver i dag. I 1937 ble kirken flyttet over gata.

- Hvis det opprinnelig var et relikvie i kirken tror jeg neppe det forsvant i forbindelse med flyttingen av kirken. Kirken ble nemlig ikke demontert, men bare skjøvet over veien på noen skinner. Verken vinduer eller glassmalerier ble tatt ned, så jeg tviler på om et eventuelt relikvie som var nedfelt i alteret kan ha forsvunnet ved den anledningen. Uansett er dette en sær historie, sier Voith.