Det er ikke sikkert at det er kirken til Grenland Kristne Senter som den katolske menighet i Telemark til slutt kjøper. Men kontakt har det vært.

- Vi har hatt kontakt med den katolske menighet tidligere, blant annet i fjor høst. Vi fikk et bud, men det var for lavt, sier Geir Tore Friberg ved Grenland Kristne Senter.

- Vi er i forhandlinger om en mulig kirke i Skien, men jeg vil ikke si med hvem. Det sier sogneprest Reidar J. D. I. Voith i Vår Frues Kirke i Porsgrunn.

HAR IKKE PLASS

I Vår Frues Kirke i Porsgrunn, som er den eneste katolske kirken i Telemark, er det ikke lenger plass til alle. Katolikker fra hele fylket med bakgrunn fra Vietnam, Filippinene og Polen er med på å fylle den. Derfor må menigheten ha større plass. Om ikke lenge får de på plass et kapell i Kragerø, og de leier allerede lokaler i Skien. Men målet er en egen kirke også i Skien.

- På sikt er målet vårt en egen kirke i Skien, sier Voith til TA.

Å bygge en ny kirke tar imidlertid tid. Midler skal skaffes og plass finnes. Derfor jakter den katolske menigheten nå på en kirke å kjøpe i Skien.

VIL HA TI MILLIONER

Grenland Kristne Senter har en kirke til salgs i Skien, i tillegg til andre lokaler knyttet til menighetens arbeid.

- Det er riktig, våre lokaler er til salgs. Vi har hatt en del interessenter, men så langt har det ikke blitt noe, sier Geir Tore Friberg.

- Vi ble i høst tilbudt 6,5 millioner kroner fra den katolske menigheten, men da hadde vi et bud inne på syv millioner kroner. Det ble likevel ikke noe salg.

- Nå håper vi å få ti millioner kroner for alle våre eiendommer, sier han.

Menigheten har i tillegg til kirken også Cappelensgate 3, Hesselberggata 10 og Lundegata 10.

- Vårt håp er at vi får solgt og at vi kan samle alle våre aktiviteter i ett bygg, sier Friberg.

INGEN KIRKE TIL SALGS

TA har vært i kontakt med en del menigheter og kirkeeiere. Med unntak av Grenland Kristne Senter er det ingen som sier at de har en kirke til salgs.

Den katolske menigheten leier i dag lokaler hos Metodistkirken i Skien.

- Det er kanskje nærliggende å tro at de er i forhandlinger med oss, men de bare leier hos oss. Jeg ser ingen grunn til at vi skal selge ennå, sier pastor Frøydis Grinna i Metodistkirken.

- Jeg har ikke hørt at noen av våre kirker er til salgs, sier kirkeverge Johannes Sørhaug i Porsgrunn kommune.

Den samme beskjeden får vi fra kirkevergens kontor i Skien.