– Jeg er optimist. Jeg tror Høyesterett kommer til å bekrefte den siste dommen fra lagmannsretten, sier legen Katarzyna Jachimowicz til NTB.

Jachimowicz fikk i mai 2011 jobb som fastlege i Sauherad kommune i Telemark. I intervjurundene hadde hun opplyst om samvittighetsforbeholdet som innebærer at hun reserverer seg mot å sette inn spiral på kvinner.

Fylkesmannen i Telemark opprettet tilsynssak mot Jachimowicz i februar 2014, og i januar året etter fastslo Helsetilsynet at hun ikke hadde adgang til å reservere seg. Hun gikk ut i permisjon 1. april 2015 og har siden jobbet som lege ved Sykehuset Telemark. Kommunen sa opp fastlegeavtalen hennes 3. desember samme år.

– Krenker menneskerettighetene

Jachimowicz har vært klar på at samvittighetsforbehold inngikk i avtalen hun hadde med kommunen, og mener oppsigelsen er ugyldig.

– Oppsigelsen var urettferdig og krenker menneskerettighetene. Hvis jeg hadde tenkt annerledes, ville jeg aldri gått til sak. Jeg er dypt uenig i oppsigelsesgrunnen og mener vi må respektere menneskerettighetene i Norge, sier Jachimowicz.

Hun tok ut stevning mot kommunen i 2016, men tapte saken i Aust-Telemark tingrett i februar 2017. Hun anket til Agder lagmannsrett, som i november omgjorde dommen. Saken kommer opp i Høyesterett 28. august og vil pågå i tre dager.

– Etter vår mening er det veldig viktig å få fastslått at det er en grad av samvittighetsfrihet. Fastlegeforskriften innfører et totalforbud – der er det er ingen fleksibilitet, sier Jachimowicz' forsvarer, advokat Håkon Bleken, til NTB.

– Det kan tenkes situasjoner hvor samvittighetsfrihet ikke er på sin plass, for eksempel ved helsehensyn i et konkret tilfelle. Men dette er et totalforbud som slår veldig urimelig ut, og det er det vi vil ha prøvet og som er det viktigste i denne saken, sier Bleken.

Prinsipiell sak

Flertallet i lagmannsretten kom fram til at fastlegeforskriften må tolkes i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det betyr at en fastlege med samvittighetsforbehold ikke kan miste jobben kun fordi vedkommende reserverer seg mot å sette inn spiral, så lenge det ikke går ut over pasienters mulighet til å få satt inn spiral hos en annen lege.

I dommen pekes det på at rundt 30 prosent av alle fastleger i Norge ikke setter inn spiral, men håndterer det på samme måte som Jachimowicz ved å henvise pasientene til en annen lege.

Katarzyna Jachimowicz har selv ikke kompetanse til innsetting av spiral og understreker at saken gjelder langt flere leger enn bare henne.

– Dette handler ikke bare om meg privat, men gjelder mange leger og er derfor en prinsipielt viktig sak, sier hun.

Menneskerettighetsdomstolen

Advokat Håkon Bleken trekker en parallell til loven om rituell omskjæring av gutter, som han mener er utformet på en god måte. Den fastslår at så lenge det ikke fører til et uforsvarlig tilbud, så skal man ta hensyn til legers samvittighetsfrihet.

Dersom kommunen vinner fram i Høyesterett, vurderer Jachimowicz å bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.