Kapteinen på «Full City» lånte politiets telefon for å gi mannskapene ordre om å ødelegge dokumenter ombord på skipet.

Det kom frem da rettsaken mot skipets kaptein og styrmannen fortsatte i i Nedre Telemark tingrett i dag. Det kapteinen ikke visste var at samtalen ble tatt opp og senere oversatt.

Rapportene som kapteinen ba besetningen om å ødelegge omhandlet blant annet problemer med babord ankerkjetting. Rapporten som var sendt hjem til rederiet i Kina viste blant annet at det var problemer med låseboltene.

Disse problemene kan ha vært grunnen til at dette ankeret ikke var i bruk da ulykken inntraff.

«Full City» lå for anker utenfor Langesund 31. juli i fjor, men slet seg i uværet og grunnstøtte ved Såstein. Bunnen av bulkskipet ble slått i stykker og 300 av totalt 1100 tonn olje om bord rant ut i sjøen.

Grunnstøtingen forårsaket et betydelig oljesøl som rammet sjøfuglene i området spesielt hardt. Mellom 2000 og 2500 sjøfugler omkom som følge av oljeutslippet, i følge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning.