Forsvarets eiendom på over 5000 kvm med fjellanlegg og Gaustabanen legges ut for salg, etter at Forsvaret etter sommeren sa opp leiekontrakten med Forsvarsbygg.

Telemark fylkeskommune og berørte kommuner ble varslet om salget for bare noen dager siden, og må innen nyttår svare på om de mener eiendommen er aktuell for kulturformål.

Men det er først departementene, Fylkesmannen i Telemark, Statsbygg og Direktoratet for naturforvaltning som får tilbud om å kjøpe eiendommen.

– Dersom disse takker nei, er det fylkeskommunen og kommunene som får tilbudet. Dersom ikke de er interessert, legges det ut på det åpne markedet, forteller Tod Faye-Schøll i Forsvarsbygg.

Han regner med at eiendommen legges ut for salg neste år, men ser ikke bort fra at det kan ta lengre tid.

IKKE I BRUK

– Med en så spesiell eiendom som Gaustatoppen vil det ta litt tid å vurdere en takst. Her må vi gå en runde med regelverket og vurdere hvilken premisser som skal legges til grunn. Vi er i en helt innledende fase der vi varsler alle berørte kommuner, fylkeskommune og staten om hva som kommer for salg, sier han.

Forsvarsanlegget i Gaustatoppen er så visst en spesiell eiendom. Fjellanlegget på 5294 kvadratmeter inneholder trikkevogn som går 850 meter inn i fjellet, før Gaustabanen frakter deg 1040 meter i skråtunnel mot toppen fordelt på 600 høydemeter.

Det finnes dessuten en heis som går de siste 40 meterne opp til toppen, og på folkemunne kalles «kongeheisen» fordi den ble bygget til Kong Olavs besøk i 1977. Dermed kan du bestige Gaustatoppen 1883 meter over havet uten en svettedråpe.

I tillegg til fjellanlegget, selges også portalbygget ved hovedinngangen, aggregathuset ved inngangen og garasjen.

TA lyktes ikke å komme i kontakt med noen i Forsvaret som kan si hvorfor ikke anlegget i Gaustatoppen lenger er aktuelt å bruke, men markedssjef i Forsvarsbygg, Frode Hansen, sier fjellanlegget ikke har vært i bruk de siste årene.

– Vi leier ut til Forsvaret, og kontrakten ble sagt opp etter sommeren. De får uttale seg om hvorfor de har sagt opp kontrakten selv, men antakeligvis har de ikke bruk for det lenger. Fjellanlegget har ikke vært i operativ bruk de siste 7–10 årene, men Forsvaret har sammen med Telenor hatt noe behov for bruk av toppen i forhold til IKT, tele og data, forteller Hansen.

MOT PRIVATISERING

Rådmann i Tinn kommune, Rune Lødøen, vil orientere formannskapet om salget i dag.

– Det er ikke så mange dager siden vi fikk brevet, så vi må ta en diskusjon om hvordan vi skal håndtere dette. Det er vel naturlig at vi snakker med Telemark fylkeskommune og Hjartdal kommune om den saken. Det er jo et viktig område for Tinn, Hjartdal, men også hele Telemark, sier Lødøen til TA, og mener det er viktig å unngå at området blir privatisert.– Det er et viktig frilufts- og reiselivsområde. Det er et poeng at det ikke blir privatisert. Heisen inne i anlegget er et tiltak som er viktig å sikre for framtida, sier Lødøen som ikke er veldig overrasket over det kommende salget.– Vi har fått noen signaler, men ikke noe formelt før nå. Vi har en måned på oss til å gi en tilbakemelding, så vi har ikke veldig god tid, sier rådmannen.