Oljen foreløpig forbi Telemark

Det kunne havnefogd Borgar Thorsen registrere da han sammen med Morten Sivertsen i Kragerø sjøtjenester tok turen på utsiden av Jomfruland mandag ettermiddag.

- Vi har i dag hatt 10-15 større og mindre båter i tillegg til helikopter utenfor Jomfruland, men nær kysten er det ikke observert et eneste påslag av olje fra den havarerte båten. Det er imidlertid oppdaget olje fire, fem sjømil utenfor øya. Heldigvis har vindretningen så langt vært svært gunstig for oss, sier havnesjef Thorsen.

Tirsdag morgen hadde IUA Telemark statusmøte med Kystverket, og fortsatt ser det ut til at oljen har holdt seg unna land i Telemark.

Kysten overvåkes fortløpende av fly og fartøy, og på Sørlandet ser det ut til at oljen foreløpig skaper vesentlig større problemer enn her.

Der frykter man at det skal komme store oljepåslag etter at en lense sprakk ved Lyngør, melder Agderposten.

STOR BEREDSKAP

Utenfor kysten av Telemark er beredskapen svært høy. I går «patruljerte» som nevnt et stort antall større og mindre båter med den store svenske båten «Posaidon» i spissen.

Utvilsom har man lært noe etter grunnstøtingen av «Full City» utenfor Langesund for et halvannet år siden.

FRYKTER PÅLANDSVIND

Det havnefogden frykter mest med hensyn til oljen fra det grunnstøtte skipet, er pålandsvind.

- Da kan vi plutselig få en helt annen situasjon. Men jeg tror vi står godt rustet til å møte den.

- Hva med isen?

- Den skaper foreløpig ikke noe problem. Det er isfritt i store deler av hovedleia, i Jomfrulandsrenna og utenfor Jomfruland, sier han.

- Hva med sårbare Stråholmen?

- Det ser heller ikke ut til at olja foreløpig har nådd dit, så vi krysser fingrene og håper det beste, legger han til.