Leder Geir Midtbø ved Nav arbeid i Skien rister uforstående på hodet. Jobbmessa som arbeids- og velferdsetaten arrangerte sammen med Næringslivets hovedorganisasjon i forrige måned ligner stygt på en flopp. Midtbø vil ikke kalle det en fiasko. Men såvidt han vet har ingen av de over åtti jobbsøkerne fått respons.

FÅ SLO TIL

Bare REC ScanWafer, Hydro production partner, GPV Components, opplæringskontoret for byggebransjen og et rekrutteringsfirma møtte opp på hotell Høyers i Skien 30. mai. Entreprenørkonsernet HRL og Aker Yards Brevik uteble.

I salen myldret over 80 spesielt inviterte innvandrere med dokumentert god kompetanse innenfor mange fagområder. Men ingen fikk jobb der og da. Og så langt TA kan fastslå, har ingen siden fått noe tilbud.

- RART

- Hva tenker du, Midtbø?

- For det første var det samlet veldig godt kvalifiserte folk, et bra tilfang av jobbsøkere som de aktuelle arbeidsgiverne kunne ha behov for. Det er ikke dermed sagt at ting matcher. Det forstår alle. Men jeg synes jo at det litt merkelig at det blant så mange, til dels høyt utdannende folk, ikke var noen som passet.

RASISME?

- Koker det da ned til «god» gammeldags rasisme, skepis, frykt?

- Det vil jeg ikke si. Men jeg har egentlig ikke noe svar.

- Det var svært få bedrifter som ble med på arrangementet. Er du skuffet?

- Jeg er litt forundret over at det ikke dukket opp flere. Vi hadde lagt mye arbeid å finne fram til godt kvalifiserte jobbsøkere. Og vi hadde signalisert at det blant dem også var ingeniører og andre med høy utdanning.

- Man har aldri noen garanti for at en jobbmesse klaffer. Men bedrifter som trenger arbeidskraft bør jo sjekke en slik mulighet. På en jobbmesser treffer man masse folk på kort tid.

BETENKT

Nav og NHO har bedt om formelle tilbakemeldinger fra bedriftene som var med. Rekrutteringsfirmaet som deltok har meldt interesse for å se nærmere på rundt 30 jobbsøkere.

- Synes du dette er trist?

- Det er et litt feil ord. Men jeg synes det er litt betenkelig at næringslivet ikke utnytter mulighetene som opplagt ligger der. Vi kunne ha mønstret mange flere. Men vi hadde jobbet mye med å finne potensielt attraktive folk i forhold til de bedriftene som sa seg interessert i å delta. Så jeg vet ikke riktig ikke hva som skjer.