Se søkerlista: Nå vil Kari (37) ha sjefsjobb i kommunen

Av

Prosjektleder for Omstillingsprogrammet i Kragerø, Kari Rasmussen Theting (37), er en av 16 søkere til den nye stillingen kommunalsjef for støtte og utvikling. Seks ønsker å bli kommunens nye økonomisjef.